Hospodaření HP za 4. čtvrtletí 2007

HP v posledním čtvrtletí fiskálního roku 2007 dosáhla čistých tržeb ve výši 28,3 miliardy dolarů, což je 15% nárůst proti stejnému období minulého roku a 11% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

Hospodaření HP za 4. čtvrtletí 2007


Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. října 2007. HP v posledním čtvrtletí fiskálního roku 2007 dosáhla čistých tržeb ve výši 28,3 miliardy dolarů, což je 15% nárůst proti stejnému období minulého roku a 11% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

GAAP provozní zisk za čtvrté čtvrtletí je 2,6 miliardy dolarů a rozředěný výnos na akcii podle principů GAAP 0,81 dolaru, což je nárůst proti 0,60 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk je 2,8 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,68 dolaru v předchozím roce na 0,86 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 132 milionů dolarů po zdanění, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv. GAAP a non-GAAP finanční informace zahrnují všechny výdaje na odměny formou cenných papírů v aktuálním období i v předchozím roce.

Tržby v Severní a Jižní Americe vzrostly meziročně o 10 % na 11,9 miliardy dolarů. V Evropě, na Středním východě a v Africe vzrostly tržby o 19 % na 11,6 miliardy dolarů. V Asii a Tichomoří vzrostly tržby o 20 % na 4,8 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 9 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 12 %, a v Asii a Tichomoří o 14 %. Tržby mimo Spojené státy ve čtvrtém čtvrtletí tvořily 67 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 37 % a tvořily 9 % celkových příjmů.

Personal Systems Group
Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 30 % na 10,1 miliardy dolarů, počet dodaných kusů vzrostl meziročně o 31 %. PSG v tomto fiskálním roce zvýšila své tržby o 7,2 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků vzrostly v posledním čtvrtletí o 49 % proti stejnému období předcházejícího roku, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 15 %. Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly meziročně o 24 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 40 %. Divize PSG zaznamenala mimořádný růst na rozvíjejících se trzích. Například v Číně, což je její třetí největší trh, dosáhla více než 100% růstu. Provozní zisk divize je 589 milionů dolarů (5,8 % tržeb), což je nárůst proti 336 milionům (4,3 % tržeb) o rok dříve.

Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 4 % na 7,6 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 6 %, tržby z prodeje užitkového hardwaru vzrostly o 5 %, a tržby z prodeje osobního hardwaru poklesly o 5 %. Počty dodaných tiskáren vzrostly meziročně o 5 %, přičemž počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 3 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru vzrostl o 15 %. Dynamika klíčových růstových iniciativ pokračovala, což se projevilo na 26% nárůstu prodeje tiskových multifunkčních zařízení. Provozní zisk je 1,1 miliardy dolarů (14,5 % tržeb), takže se udržel na stejné úrovni jako ve stejném období předcházejícího roku, kdy byl rovněž 1,1 miliardy dolarů.

Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, což je 10% nárůst proti stejnému období předcházejícího roku. Tržby z prodeje standardizovaných serverů meziročně vzrostly o 14 % a tržby z prodeje blade serverů x86 vzrostly dokonce o 78 %. Tržby z prodeje úložných řešení se zvýšily o 7 %, přičemž segment externích diskových úložišť vzrostl o 6 % a řada EVA střední třídy zaznamenala nárůst o 17 %. Tržby z prodeje velkých podnikových systémů vzrostly o 5 %, přičemž pokles prodeje systémů PA-RISC a Alpha vykompenzoval 59% růst systémů Integrity. Provozní zisk divize je 693 miliony dolarů (13,5 % tržeb), což představuje nárůst proti 502 milionům (10,7 % tržeb) v loňském roce.

HP Services
Tržby skupiny HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 7 % na 4,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje technologických služeb, poradenství, integrace a služeb outsourcingu vzrostly o 7 % proti stejnému období fiskálního roku 2006. Provozní zisk divize je 526 milionů dolarů (12,0 % tržeb), což je nárůst proti 505 milionům (12,4 % tržeb) v minulém roce.

HP Software
Tržby skupiny HP Software se zdvojnásobily oproti stejnému období předchozího roku na 698 milionů dolarů. Vyvolal to hlavně silný růst podnikových jednotek, které HP získala při akvizici společnosti Mercury Interactive. Tržby z prodeje řešení HP OpenView bez započtení produktů Mercury vzrostly meziročně o 24 %. Provozní zisk divize je 177 milionů dolarů (25,4 % tržeb), což je nárůst oproti 60 milionům (17,2 % tržeb) za minulé období.

Finanční služby (Financial Services)
Skupina HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 657 milionů dolarů, což je 21% meziroční nárůst. Objem financování a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 23 % a 15 % proti stejnému období předcházejícího roku. Provozní marže je 7,3 % tržeb, což je nárůst proti 6,4 % ve srovnatelném období minulého roku.

Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala v posledním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,6 miliardy dolarů. Ukončila čtvrtletí se skladovými zásobami v hodnotě 8 miliard dolarů, což je pokles o čtyři dny proti předchozímu roku. Stav pohledávek vzrostl proti stejnému období loňského roku o 2,5 miliardy dolarů na 13,4 miliardy, což je nárůst o tři dny. Objem závazků poklesl o 315 milionů proti stejnému období loňského roku na 11,8 miliardy dolarů. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve čtvrtém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 206 milionů dolarů. Další dvě miliardy dolarů v hotovosti užila společnost HP ve čtvrtém čtvrtletí na odkup zhruba 42 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Společnost HP ukončila čtvrtletí s 11,6 miliardy dolarů v hrubé hotovosti, což zahrnuje hotovost a její ekvivalenty ve výši 11,3 miliardy dolarů, krátkodobé investice ve výši 152 milionů dolarů a určité dlouhodobé investice ve výši 129 milionů dolarů.

Celý fiskální rok 2007
Čisté tržby za celý fiskální rok jsou 104,3 miliardy dolarů, což představuje 14% růst a 10% růst po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk je 8,7 miliardy dolarů a GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 2,18 dolaru v předchozím roce na 2,68 dolaru. Non-GAAP provozní zisk je 9,6 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 2,38 dolaru v předchozím roce na 2,93 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 690 milionů dolarů po zdanění, neboli 0,25 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s rozpracovaným vývojem a výzkumem, s výdaji na restrukturalizaci a se ziskem z omezení penzí. GAAP a non-GAAP finanční informace zahrnují všechny výdaje na odměny formou cenných papírů v aktuálním období i v předchozím roce.

Prognóza
Společnost HP odhaduje, že tržby za první čtvrtletí fiskálního roku 2008 se budou pohybovat mezi 27,4 až 27,5 miliardy dolarů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP má být v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2008 0,75 dolaru a non-GAAP zisk na akcii má být 0,80 dolaru. Odhad non-GAAP rozředěného zisku na akcii nezahrnuje náklady po zdanění ve výši zhruba 0,05 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Společnost HP odhaduje, že tržby za fiskální rok 2008 budou zhruba 111,5 miliardy dolarů.

Zisk na akcii podle principů GAAP za fiskální rok 2008 by se měl pohybovat mezi 3,12 a 3,17 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii za fiskální rok 2008 by se měl pohybovat mezi 3,32 a 3,37 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,20 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Společnost HP zároveň oznámila, že její představenstvo schválilo vynaložení dalších osmi miliard dolarů na budoucí zpětné odkupy kmenových akcií.

Komentáře