Hospodaření Ness Technologies za druhé čtvrtletí 2008

Provozní zisk vzrostl meziročně o 107 % a zisk po zdanění o 94 % na 0,21 USD výnosu na akcii podle GAAP, výnosy vzrostly o 36 % a společnost vykázala silné provozní cash flow.

Hospodaření Ness Technologies za druhé čtvrtletí 2008


Společnost Ness Technologies zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí končící 30. června 2008. Provozní zisk vzrostl meziročně o 107 % a zisk po zdanění o 94 % na 0,21 USD výnosu na akcii podle GAAP, výnosy vzrostly o 36 % a společnost vykázala silné provozní cash flow.

Vybrané finanční výsledky druhého čtvrtletí 2008:

  • Výnosy dosáhly historicky nejvyšší úrovně 170,6 mil. USD, tj. zaznamenaly meziroční nárůst o 36 %.
  • Provozní zisk dosáhl historicky nejvyšší úrovně 11,2 mil. USD, což představuje 107% meziroční nárůst.
  • Čistý zisk činil 8,1 mil. USD, což je meziroční nárůst o 94 %.
  • Průměrný výnos na akcii podle GAAP byl 0,21 USD, oproti 0,11 USD ve druhém čtvrtletí roku 2007.
  • Průměrný výnos na akcii (non-GAPP) činil 0,25 USD, ve srovnání s 0,13 USD ve druhém čtvrtletí roku 2007.
  • Provozní cash flow v daném čtvrtletí dosáhl historicky druhé nejvyšší úrovně 13,0 mil. USD.
  • Objem rozpracovaných zakázek (tzv. backlog) činil k 30. červnu 2008 rekordních 799 mil. USD, tj. o 23 % více než 650 mil. USD k 30. červnu 2007.

„Měli jsme skvělé čtvrtletí, dařilo se nám dobře realizovat naši strategii, zaznamenali jsme několik rekordů, a to vše ve druhém čtvrtletí, které bývá pro Ness obvykle slabší,“ řekl Sachi Gerlitz, prezident a CEO společnosti Ness Technologies. „Naše aktivity v rámci Ness Europe a Ness Israel dosahovaly i nadále dobrých výsledků a naše obchodní aktivity v oblasti Software Product Labs výrazně posílily oproti výsledkům prvního čtvrtletí. Zároveň se v tomto čtvrtletí začaly projevovat výsledky naší orientace na oblasti businessu s vyšší přidanou hodnotou zisku. „S ohledem na pokračující růst objemu rozpracovaných zakázek a obchodních příležitostí jsme v našem výhledu do budoucna i nadále optimističtí.“

„Ve druhém čtvrtletí jsme se museli vypořádat s určitým makroekonomickým vývojem, zejména pokud jde o směnné kurzy, ale i přesto se dám dařilo tento vývoj kompenzovat dobrou výkonností a efektivitou našich operací,“ řekl Ofer Segev, výkonný viceprezident a finanční ředitel. „Jsme zejména potěšeni vývojem našeho provozního cash flow ve druhém čtvrtletí. Naše rozvaha a likvidita jsou silné a z budoucnosti nemáme strach.“

Výhled

Co se týče výsledků za celý rok 2008, společnost Ness potvrdila svůj výhled průměrného čistého výnosu na akcii podle GAAP v rozmezí 1,00 – 1,05 USD, a zvýšila svůj odhad výnosů na 670 mil. - 695 mil. USD.

Nedávno oznámený prodej izraelské divize pro prodej a distribuci systémů SAP firmě SAP AG se na výhledu negativně neprojevil; Ness očekává, že propad ve výnosech způsobený touto transakcí budou kompenzovat další faktory, včetně růstu výnosů, který by měl být vyšší než původní očekávání. Tyto faktory, společně s vlivy vývoje směnných kurzů, také přispěly k navýšení výhledu výše výnosů.

Ness také očekává, že ve třetím čtvrtletí dojde k uznání průměrného výnosu na akcii 0,18 – 0,23 USD, po vypořádání transakce prodeje izraelské divize prodeje a distribuce systémů SAP.

Komentáře