Hospodaření Oracle za druhé čtvrtletí 2007

Společnost Oracle Corporation oznámila, že se jí v druhém čtvrtletí fiskálního roku 2008 podařilo zvýšit zisk na akcii podle principů GAAP o 36 % na 0,25 dolaru v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku.

Hospodaření Oracle za druhé čtvrtletí 2007


Společnost Oracle Corporation oznámila, že se jí v druhém čtvrtletí fiskálního roku 2008 podařilo zvýšit zisk na akcii podle principů GAAP o 36 % na 0,25 dolaru v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku.

Celkové tržby podle principů GAAP za druhé čtvrtletí vzrostly o 28 % na 5,3 miliardy dolarů, zatímco čtvrtletní čistý zisk podle principů GAAP vzrostl o 35 % na 1,3 miliardy dolarů. Celkové GAAP tržby z prodeje softwaru vzrostly o 29 % na 4,2 miliardy dolarů, přičemž GAAP tržby z nových licencí na software vzrostly o 38 % na 1,7 miliardy dolarů. Tržby z nových licencí na databáze a middleware vzrostly o 28 % a tržby z nových licencí na aplikace vzrostly o 63 %. Tržby z prodeje služeb proti stejnému čtvrtletí předchozího roku vzrostly o 22 % na 1,2 miliardy dolarů.

Non-GAAP zisk na akcii vzrostl za druhé čtvrtletí o 40% na 0,31 dolaru a non-GAAP čistý zisk proti stejnému čtvrtletí předchozího roku vzrostl o 38% na 1,6 miliardy dolarů.

"Za první čtvrtletí jsme vykázali 35procentní nárůst tržeb z nových licencí na software, což byl náš nejvyšší čtvrtletní růst za deset let," řekla prezidentka a finanční ředitelka společnosti Oracle Safra Catz. "Ovšem ve druhém čtvrtletí jsme si vedli ještě lépe a prodej nových licencí na software jsme zvýšili na 38 procent. Zisk na akcii podle principů GAAP vzrostl o 36 procent a non-GAAP zisk na akcii o 40 procent. Napříč všemi produktovými řadami a geografickými oblastmi jsme překonali náš plán i nejsmělejší odhady."

"Prodej nových licencí na aplikace Oracle vzrostl ve druhém čtvrtletí o 63 procenta, zatímco SAP ve svém posledním dokončeném čtvrtletí dosáhl 15procentního tempa růstu prodeje nových licencí," řekl prezident společnosti Oracle Charles Phillips. "Líbí se nám naše růstová strategie, která je zaměřena na expanzi v oblasti špičkového, úzce zaměřeného softwaru pro různá průmyslová odvětví, jenž překračuje běžné systémy ERP. Oproti tomu SAP se snaží čím dál více prodávat systémy ERP malým společnostem."

"Prodej nových licencí na naše databáze a middleware vzrostl ve druhém čtvrtletí o 28 procent," řekl generální ředitel Larry Ellison. "V obou produktových kategoriích dlouhodobě ujídáme z tržního podílu IBM."

Komentáře