Hospodářské výsledky Alcatel-Lucent prvního čtvrtletí roku 2008

Hrubý zisk dosáhl 1,39 miliardy EUR a 36,2 procenta z celkových tržeb a provozní zisk činil 36 milionů EUR, což tvořilo 0,9 procenta z celkových tržeb. Čistá ztráta za první čtvrtletí roku 2008 byla 95 milionů EUR neboli 0,04 EUR na jednu akcii.

Hospodářské výsledky Alcatel-Lucent prvního čtvrtletí roku 2008


Správní rada společnosti Alcatel-Lucent schválila hospodářské výsledky firmy za první čtvrtletí roku 2008. V prvním čtvrtletí dosáhly tržby 3,86 miliardy EUR, což v meziročním srovnání znamená pokles o 0,5 procenta při aktuálním kurzu eura k dolaru a zvýšení o 6,3 procenta při stálém kurzu eura k dolaru. Oproti minulému čtvrtletí tržby poklesly o 26,2 procenta, při započítání stálého kurzu eura k dolaru o 23,2 procenta. Nárůst tržeb ve výši 1,7 procenta zaznamenala společnost Alcatel-Lucent v dodávkách telekomunikačním operátorům, tržby z dodávek podnikových sítí stouply o 8,4 procenta a segment služeb vzrostl meziročně o 14,6 procenta při stálém kurzu eura k dolaru. Hrubá marže činila 36,2 procenta z tržeb, provozní zisk za první čtvrtletí dosáhl 36 milionů EUR, což je 0,9 procenta z tržeb. Do provozního zisku byl započítán i kapitálový zisk 31 milionů EUR z prodeje práv k intelektuálnímu vlastnictví.

„Meziroční růst tržeb o 6,3 procenta je v souladu s očekáváními a pokles oproti minulému čtvrtletí odpovídá běžnému sezónnímu poklesu v rozmezí 20 – 25 procent. Dodávky telekomunikačním operátorům meziročně vzrostly a největší podíl na tom měla oblast optických sítí,“ řekla generální ředitelka společnosti Alcatel-Lucent Patricia Russo. „V oblasti bezdrátových sítí se naší společnosti dařilo, když očekávaný pokles v technologiích CDMA více než nahradily zvýšené dodávky GSM, W-CDMA a RFS řešení. Pozitivní výsledky přináší naše strategie posilování v oblasti podnikových sítí a služeb. Rostly také tržby v dolarech v severní Americe.“

Výkaz zisku a ztrát
(v milionech EUR - kromě výnosu na akcii)
I. čtvrtletí
2008
I. čtvrtletí
2007
meziroční změna
(% nebo procentní body)
IV. čtvrtletí 2007
změna mezi čtvrtletími
(% nebo procentní body)
Tržby
3 864
3 882
-0,5 %
5 234
-26,2 %
Hrubý zisk
1 399
1 335
+1,8 pt
1 694
+3,8 pt
Provozní zisk (ztráta)
36
(244)
+7,2 pt
303
-4,9 pt
Čistý zisk (ztráta), group share
(95)
199
(48)
Výnos na akcii (v EUR)
(0,04)
0,09
(0,02)
Počet akcií (v milionech)
2,2591
2,252
+0.3 %
2,2587
0 %

Patricia Russo ve svém komentáři k finančním výsledkům 1. čtvrtletí 2008 uvedla, že společnost Alcatel-Lucent dosáhla podstatného zvýšení hrubé marže o 3,8 procentního bodu na 36,2 procenta. Tento růst je jednak důsledkem momentálních příznivých okolností, ale dokládá také účinnost vloni odstartovaného programu snižování nákladů. „Meziročně se nám podařilo snížit provozní náklady o 12 procent,“ sdělila Patricie Russo.

V prvním čtvrtletí dosáhla firma podle Patricie Russo dobrých výsledků v mnoha oblastech svého podnikání a je nyní připravena těžit z příznivého vývoje na trhu, kde dochází k dlouhodobému růstu počtu uživatelů telekomunikačních služeb, rozšiřuje se počet širokopásmových připojení a prudce se zvyšuje využívání videa a datových přenosů.
Komentáře