Hospodářské výsledky HP za 1. čtvrtletí 2008

Společnost HP oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2008. V tomto období dosáhla čistých tržeb ve výši 28,5 miliardy dolarů, což je 13% nárůst proti stejnému období minulého roku a 8% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

Hospodářské výsledky HP za 1. čtvrtletí 2008


Společnost HP oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2008. V tomto období dosáhla čistých tržeb ve výši 28,5 miliardy dolarů, což je 13% nárůst proti stejnému období minulého roku a 8% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

GAAP provozní zisk za první čtvrtletí činil 2,6 miliardy dolarů a rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP 0,80 dolaru, což představuje výrazný nárůst proti 0,55 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk byl 2,8 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,65 dolaru v předchozím roce na 0,86 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 158 miliónů dolarů po zdanění, tj. 0,06 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

"Opět zvyšujeme náš odhad očekávaných výsledků, což odráží naši důvěru v očekávané úspory nákladů a zvyšování podílu na klíčových trzích," řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. "V posledním roce jsme akvizicemi i náborem přidali více než 2 000 obchodních pozic. HP si udržuje vynikající předpoklady pro ziskový růst, protože se nadále zaměřujeme na naše různé nákladové iniciativy a na zvyšování pokrytí trhu."

1. čtvrtletí fiskálního roku 2008
1. čtvrtletí fiskálního roku 2007
meziroční nárůst
Čisté tržby (mld. USD*)
28,5
25,1
13 %
GAAP provozní marže
9,2 %
7,3 %
1,9 bodu
GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,1
1,5
38 %
GAAP rozředěný výnos za akcii
0,80 USD
0,55 USD
45 %
Non-GAAP provozní marže
9,9 %
8,6 %
1,3 bodu
Non-GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,3
1,8
25 %
Non-GAAP rozředěný výnos za akcii
0,86 USD
0,65 USD
32 %

Tržby v Severní a Jižní Americe vzrostly meziročně o 8 % na 11,2 miliardy dolarů. V Evropě, na Středním východě a v Africe vzrostly tržby o 15 % na 12,3 miliardy dolarů. V Asii a Tichomoří vzrostly tržby o 22 % na 4,9 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 7 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 7 % a v Asii a Tichomoří o 16 %. Tržby mimo Spojené státy v prvním čtvrtletí tvořily 69 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období minulého roku o 35 % a tvořily 9 % celkových příjmů.

Personal Systems Group

Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 24 % na 10,8 miliardy, přičemž počet dodaných kusů vzrostl meziročně o 27 %. Tržby z prodeje notebooků vzrostly v prvním čtvrtletí 2008 o 37 % oproti stejnému období minulého roku, tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 15 %. Tržby z prodeje osobních klientů vzrostly meziročně o 22 %, tržby z prodeje osobních klientů pak vzrostly o 29 %. Provozní zisk divize je 628 miliónů dolarů, neboli 5,8 % tržeb, což představuje nárůst oproti 414 miliónům neboli 4,7 % tržeb za stejné období v minulém roce.

Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 4 % na 7,3 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 6 %, tržby z prodeje užitkového hardwaru vzrostly o 7 % a tržby z prodeje osobního hardwaru poklesly o 5 %. Počty dodaných tiskáren vzrostly meziročně o 1 %, přičemž počet kusů osobního tiskového hardwaru vzrostl o 2 % a počet kusů užitkového tiskového hardwaru o 13 %. Dynamika růstu klíčových iniciativ zůstala zachována v oblasti grafiky a umění i podnikových produktů. Provozní zisk divize je 1,2 miliardy dolarů, neboli 15,7 % tržeb, což představuje nárůst proti 1,1 miliardě neboli 15,3 % tržeb o rok dříve.

Enterprise Storage and Servers

Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 4,8 miliardy dolarů, což je 9% nárůst proti stejnému období minulého roku. Přispěly k němu zejména blade servery ESS, které rostly o 81 %. Tržby z prodeje standardizovaných serverů meziročně vzrostly o 11 %. Tržby z prodeje úložných řešení vzrostly o 10 %, přičemž řada EVA střední kategorie vzrostla o 14 %. Tržby z prodeje velkých podnikových systémů vzrostly o 1 %, přičemž pokles prodeje systémů PA-RISC a Alpha vykompenzoval 37% růst systémů Integrity. Provozní zisk divize je 673 miliónů dolarů, neboli 14 % tržeb, což představuje nárůst oproti 453 miliónům neboli 10,2 % tržeb o rok dříve.

HP Services

Tržby skupiny HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 11 % na 4,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje služeb outsourcingu vzrostly o 15 %, po nich následovaly služby poradenství a integrace spolu s technologickými službami, které vzrostly o 13 % a 9 % oproti stejnému období minulého roku. Provozní zisk divize je 489 miliónů dolarů, neboli 11,2 % tržeb, což znamená nárůst oproti 406 miliónům neboli 10,3 % tržeb v porovnání se stejným obdobím minulého roku.

HP Software

Tržby skupiny HP Software vzrostly o 11 % proti stejnému období předchozího roku na 666 miliónů dolarů. Vyvolal to hlavně 19% růst portfolia Business Technology Optimization. Provozní zisk divize je 51 milión dolarů, neboli 7,7 % tržeb, což představuje značný nárůst proti 18 miliónům neboli 3 % tržeb před rokem.

Finanční služby (Financial Services)

Skupina HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 642 milióny dolarů, tedy 17% meziroční nárůst. Objem financování a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 5 % a 14 % proti stejnému období minulého roku. Provozní marže je 6,7 % tržeb, což znamená nárůst proti 5,9 % ve srovnatelném období minulého roku.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v posledním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,2 miliardy dolarů. Ukončila čtvrtletí se skladovými zásobami v hodnotě 7,9 miliardy dolarů, což je pokles o šest dní proti předchozímu roku. Pohledávky ve výši 12,4 miliardy dolarů vzrostly o dva dny proti předchozímu roku. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 11,2 miliardy dolarů, což je pokles o šest dní proti stejnému období minulého roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii v prvním čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 206 miliónů dolarů. Další 3,3 miliardy dolarů v hotovosti použila společnost HP v prvním čtvrtletí na odkup zhruba 72 miliónů kmenových akcií z otevřeného trhu. HP ukončilo čtvrtletí s 10,1 miliardy dolarů v hrubé hotovosti, což zahrnuje hotovost a její ekvivalenty ve výši 9,9 miliardy dolarů, krátkodobé investice ve výši 73 milióny dolarů a dlouhodobé investice ve výši 116 miliónů dolarů.

Prognóza

Společnost HP odhaduje, že tržby za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2008 se budou pohybovat mezi 27,7 až 27,9 miliardy dolarů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP má být v druhém čtvrtletí fiskálního roku 2008 přibližně 0,77 až 0,78 dolaru a non-GAAP zisk na akcii zhruba 0,83 až 0,84 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,06 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Společnost HP odhaduje, že tržby za fiskální rok 2008 se budou pohybovat mezi 113,5 až 114 miliardami dolarů.

Zisk na akcii podle principů GAAP za fiskální rok 2008 by se měl pohybovat mezi 3,26 až 3,30 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii za fiskální rok 2008 mezi 3,50 a 3,54 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,24 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.
Komentáře