Hospodářské výsledky Ness Technologies

Společnost Ness Technologies oznámila výsledky hospodaření za čtvrtletí a celý rok ukončené ke dni 31. prosince 2007. Meziroční obrat vzrostl o 29%, provozní zisk dosáhl 15,6 milionu dolarů.

Hospodářské výsledky Ness Technologies


Společnost Ness Technologies oznámila výsledky hospodaření za čtvrtletí a celý rok ukončené ke dni 31. prosince 2007.

Nejdůležitější výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2007:

Čtvrtletní tržby dosáhly rekordních 170 milionů amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 29 %, zatímco celoroční tržby se vyšplhaly na rekordních 562,3 milionu USD a oproti předchozímu roku narostly meziročně o 19 %.

Podle mezinárodních standardů GAAP měla společnost za čtvrté čtvrtletí provozní ztrátu ve výši 5,5 milionu dolarů, čistou ztrátu 7,1 milionu a průměrná čistá ztráta činila 0,18 dolaru na jednu akcii. Celoročně pak provozní zisk dosáhl 15,6 milionu USD, čistý příjem byl 10,1 milionu a průměrný čistý výnos z jedné akce činil 0,26 USD.

Společnost nedávno oznámila, že podepsala smlouvu o vyrovnání v dlouhotrvajícím sporu s klientem. Dle podmínek stanovených ve smlouvě, Ness zaplatil klientovi 9 milionů USD, aby arbitráž urovnal. Navíc k této platbě společnost odepsala pohledávky a další aktiva v celkové výši skoro 7 mil. USD. Dalších 5 milionů USD představují nesouvisející rezervy na pochybné účty (nebo pohledávky) a další částky. Společnost se tak ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 ujala odpovědnosti za platby, které v součtu činí přibližně 21 milionů dolarů. Výsledky podle non-GAAP bez uvedených výloh:

  • Provozní zisk za čtvrtletí dosáhl rekordních 15 milionů USD, resp. 8,8 % z tržeb, což představuje 86% meziroční nárůst, přičemž za celý rok 2007 činil provozní zisk 36,1 milionu dolarů.
  • Čistý čtvrtletní zisk byl rovněž rekordní ve výši 12,3 milionu, zatímco celoroční čistý zisk dosáhl hodnoty 29,5 milionu USD.
  • Průměrný čistý příjem za jednu akci byl ve čtvrtém čtvrtletí rekordních 0,31 dolaru a průměrný čistý příjem za akcii představoval za celý uplynulý rok 0,75 USD.

Provozní cash-flow za rok 2007 dosáhlo rekordní výše 16,4 milionu amerických dolarů.

Objem rozpracovaných zakázek se k 31. prosinci 2007 vyšplhal na 734 milionů USD, což představuje nárůst o 21 % v porovnání s 606 miliony k témuž datu předchozího roku.

Počet zaměstnanců dosáhl k 31. prosinci 2007 rekordní hodnoty 8280.

„Měli jsme úžasné čtvrté čtvrtletí, vyhráli jsme řadu významných zakázek a s koncem roku jsme zažili jedno z nejvýnosnějších období v historii společnosti,“ uvedl Sachi Gerlitz, prezident a CEO Ness Technologies. „Urovnali jsme arbitráž, díky řadě opatření jsme si vytvořili dostatečně velkou rezervu a máme tak nejlepší předpoklady k tomu, aby rok 2008 byl úspěšný. Klíčová oblast našeho podnikání vzkvétá, což přesvědčivě ukazují hospodářské výsledky, podle kterých jsme za čtvrté čtvrtletí i celoročně dosáhli rekordních tržeb a bez zohlednění výše uvedené rezervy také vynikajícího čtvrtletního provozního zisku. Fakt, že téměř 60 % našich obchodů za čtvrtletí se uskutečnilo v Severní Americe a Evropě, dokazuje, že se vyplácí naše globální růstová strategie. Především růst v regionu střední Evropy byl pro naši společnost impozantní.“

„Dosáhli jsme také rekordního provozního cash-flow za čtvrtletí, jako výsledek našeho stálého zaměření na tvorbu cash-flow a výběr plateb od klientů,“ řekl Ofer Segev, výkonný viceprezident a finanční ředitel Ness. „Podnikli jsme důležité kroky pro zvýšení provozních marží ve všech našich segmentech a již začínáme z těchto rozhodnutí těžit. Naše bilance i likvidita zůstávají silné a jsme velmi sebevědomí, pokud jde o budoucnost.“

Výhled

Za celý rok 2008 očekává Ness dosažení tržeb ve výši mezi 635 miliony a 655 miliony amerických dolarů a průměrný čistý výnos z jedné akcie v rozmezí 1,00 až 1,05 USD.

Výhled zahrnuje vliv očekávaného růstu počtu nesplacených akcií v oběhu na zhruba 40 milionů v roce 2008, jako výsledek uplatnění akciových opcí.

Výhled nezahrnuje přínosy vyplývající z budoucích akvizic, které mohou ovlivnit tržby a příjmy z akcií.
Komentáře