Hospodářské výsledky Sony Ericsson za první čtvrtletí 2008

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson) dnes oznámila konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2008,

Hospodářské výsledky Sony Ericsson za první čtvrtletí 2008


Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson) dnes oznámila konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2008.

Q1 2007 Q4 2007 Q1 2008
Počet dodaných přístrojů (v milionech ks)
21,8
30,8
22,3
Tržby (v milionech EUR)
2925
3771
2702
Hrubá marže (%)
30,3 %
31,8 %
29,2 %
Provozní zisk (v milionech EUR)
346
489
181
Provozní marže (%)
11,8 %
13,0 %
6,7 %
Zisk před zdaněním (v milionech EUR)
362
501
193
Čistý zisk (v milionech EUR)
254
373
133
Průměrná prodejní cena (EUR)
134
123
121

V prvním čtvrtletí bylo dodáno 22,3 milionů přístrojů, což představuje nárůst o 2 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku a odpovídá předběžným výsledkům oznámeným 19. března. Tržby dosáhly výše 2702 milionů EUR a meziročně tak poklesly o 8 % kvůli pomalejšímu růstu trhu v segmentu přístrojů střední a vyšší třídy, kde má společnost Sony Ericsson silnou pozici. Hrubá marže byla ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007 o jeden procentní bod nižší. Zisk před zdaněním činil ve sledovaném čtvrtletí 193 milionů EUR a leží tak u horní hranice jeho předpokládané výše, která podle předběžných výsledků z března měla být v rozpětí mezi 150 a 200 miliony EUR. V meziročním srovnání tak poklesl o 47 % – důvodem jsou vyšší investice do výzkumu a vývoje ve sledovaném období a výborné výsledky v prvním čtvrtletí předcházejícího roku. Čistý zisk pak dosáhl výše 133 milionů EUR.

„Společnost Sony Ericsson pokračuje v investicích do rozšiřování svého produktového portfolia tak, aby dokázala oslovit větší množství zákazníků jak na nových, tak etablovaných trzích,“ řekl Dick Komiyama, prezident společnosti Sony Ericsson. „Naše produkty představené během prvního čtvrtletí byly velmi dobře přijaty a předpokládáme tak jejich pozitivní efekt v druhém pololetí tohoto roku.“

V prvním čtvrtletí společnost Sony Ericsson představila novou značku ve svém portfoliu – XPERIA. Ta symbolizuje spojení dvou neustále sílících zájmů uživatelů – internetové komunikace a multimediální zábavy. Prvním představitelem této značky se stal model X1, který bude na trh uveden v druhém pololetí. Společnost představila i velké množství dalších telefonů v souladu s cílem oslovit větší množství zákazníků. Mezi nově oznámené telefony patří nové Walkman mobily a přístroje podporující rychlé datové přenosy HSDPA, jako například modely W980i, W760i a Z770i. Řadu Cyber-shot pak rozšířily modely C702 a C902.

Hodnota průměrné prodejní ceny (ASP) v prvním čtvrtletí v porovnání s předchozím obdobím i meziročně poklesla díky nižším prodejům přístrojů střední a vyšší třídy na klíčových trzích. Společnost Sony Ericsson předpokládá, že globální tržní podíl ve čtvrtletí poklesl o jeden procentní bod na přibližně 8 %.

Společnost Sony Ericsson v prvním čtvrtletí vyplatila dividendy svým mateřským společnostem ve výši 470 milionů EUR. Dividendy budou tento rok vyplaceny ještě jednou.

Sony Ericsson odhaduje, že celosvětový trh mobilních telefonů poroste v roce 2008 o přibližně 10 % ve srovnání s více než 1,1 miliardy dodaných přístrojů v roce 2007. Velký podíl na tomto růstu se předpokládá u rozvíjejících se trhů.
Komentáře