HP dokončuje akvizici Mercury

Společnost HP oznámila dokončení akvizice společnosti Mercury Interactive Corp. Jedná se o dosud největší akvizici v oblasti softwaru v historii HP.

HP dokončuje akvizici Mercury


Společnost HP oznámila dokončení akvizice společnosti Mercury Interactive Corp. Jedná se o dosud největší akvizici v oblasti softwaru v historii HP.

Touto transakcí byly produkty Mercury pro správu a dodávku aplikací a řešení v oblasti IT Governance zařazeny do portfolia management softwaru HP. Nová organizace HP Software zaujme vedoucí postavení v optimalizaci podnikových technologií (BTO) na trhu. BTO je kategorie softwaru a služeb, která pomáhá pracovníkům na pozici CIO zvýšit a optimalizovat obchodní přínos investic do IT.

Portfolio HP Software má podle společnosti zákazníkům pomoci:

• Sladit IT zdroje s prioritními potřebami obchodu;
• Zajistit, aby kritické podnikové aplikace měly požadovanou úroveň kvality a výkonnosti;
• Umožnit úspěšné a bezpečné zavedení obchodních služeb založených na architektuře orientované na služby (SOA);
• Automatizovat služby a zvýšit tak jejich úroveň, efektivitu a inovaci;
• Lépe spravovat a využívat prostředky IT;
• Propojit aplikace a služby s příslušnou infrastrukturou a poskytnout komplexní pohled na jejich vzájemné závislosti a dopady způsobené jejich případnou změnou;
• Zmírnit rizika prostřednictvím špičkových softwarových řešení v oblasti BTO.

„IT je dnes úzce provázáno s obchodem. Posláním CIO je podpořit růst hodnoty podniku a jeho konkurenční výhody. To znamená, že je třeba provozovat IT se stejnými principy a pravidly jako samotný podnik. A právě na to se HP Software zaměřuje. Věříme, že nabízíme řešení problémů, nad kterými se naše konkurence ještě ani nezačala zamýšlet,“ uvedl Thomas E. Hogan, senior viceprezident, HP Software.

V souvislosti s dokončením akvizice mají všichni zbývající akcionáři Mercury, s výjimkou těch, kteří náležitě uplatnili své právo na zhodnocení podle delawarského zákona, nárok na vyplacení 52 dolarů na akcii v hotovosti. Dokončením akvizice se společnost Mercury stala pobočkou v plném vlastnictví HP.

Komentáře