HP oznamuje hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí 2008

Čisté tržby za druhé čtvrtletí vzrostly proti předcházejícímu roku o 11 % a 2,7 miliardy dolarů na 28,3 miliardy dolarů. GAAP provozní zisk za druhé čtvrtletí vzrostl o 22 % na 2,6 miliardy dolarů, zisk na akcii 0,80 dolaru představuje nárůst proti 0,65 dolaru o rok dříve.

HP oznamuje hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí 2008


Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2008. V tomto čtvrtletí dosáhlo HP čistých tržeb ve výši 28,3 miliardy dolarů, což představuje 11% nárůst proti stejnému období loňského roku a 5% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

GAAP provozní zisk za druhé čtvrtletí činí 2,6 miliardy dolarů a rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP 0,80 dolaru, což znamená nárůst proti 0,65 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk dosáhl 2,8 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,70 dolaru v předchozím roce na 0,87 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 172 miliónů dolarů po zdanění, tj. 0,07 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

„Společnost HP má za sebou další úspěšné čtvrtletí, kdy jsme ve všech oblastech podnikání dosáhli zlepšení. Vzhledem k tomu, že 70 % našich tržeb je nyní generováno mimo USA, vydělali jsme na silné poptávce v rozvíjejících se ekonomikách,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Finanční výhled společnosti dokládá její sílu na globálním trhu.“

2. čtvrtletí fiskálního roku 2008
2. čtvrtletí fiskálního roku 2007
meziroční nárůst
Čisté tržby (mld. USD*)
28,3
25,5
11 %
GAAP provozní marže
9,2 %
8,3 %
0,9 bodu
GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,1
1,8
16 %
GAAP rozředěný výnos za akcii
0,80 USD
0,65 USD
23 %
Non-GAAP provozní marže
10,0 %
9,0 %
1,0 bodu
Non-GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,2
1,9
16 %
Non-GAAP rozředěný výnos za akcii
0,87 USD
0,70 USD
24 %

* mld. USD – miliarda amerických dolarů
Tržby v Severní a Jižní Americe vzrostly meziročně o 4 % na 11,1 miliardy dolarů. V Evropě, na Středním východě a v Africe vzrostly tržby o 16 % na 11,9 miliardy dolarů. V Asii a Tichomoří vzrostly tržby o 16 % na 5,2 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 2 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 6 % a v Asii a Tichomoří o 7 %. Tržby mimo Spojené státy v druhém čtvrtletí tvořily 70 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období loňského roku o 26 % a tvořily 10 % celkových příjmů.

Personal Systems Group

Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 16 % na 10,1 miliardy dolarů, přičemž počet dodaných kusů vzrostl meziročně o 21 %. Tržby z prodeje notebooků se v posledním čtvrtletí zvýšily o 31 % proti stejnému období předcházejícího roku, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů zůstaly na stejné úrovni. Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly meziročně o 17 %, tržby z prodeje osobních klientů se zvýšily o 16 %. Provozní zisk divize je 544 miliónů dolarů, neboli 5,4 % tržeb, což představuje nárůst proti 417 miliónům neboli 4,8 % tržeb z loňského roku.
Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 6 % na 7,6 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 8 %, tržby z prodeje užitkového hardwaru se zvýšily o 6 % a tržby z prodeje osobního hardwaru poklesly o 3 %. Počty dodaných tiskáren se meziročně zvýšily o 6 %, přičemž počet kusů osobního tiskového hardwaru vzrostl o 4 % a počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 9 %. Dynamika klíčových růstových iniciativ se udržela na solidním růstu v oblasti grafických umění i podnikových produktů. Provozní zisk divize je 1,2 miliardy dolarů, neboli 16,2 % tržeb, což představuje nárůst proti 1,2 miliardy neboli 16,3 % tržeb v loňském roce.

Enterprise Storage and Servers

Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 4,8 miliardy dolarů, což činí 4% nárůst proti stejnému období předcházejícího roku. Přispěly k němu zejména blade servery ESS, které vzrostly o 68 %, a úložné systémy se 14% růstem. Tržby z prodeje úložných řešení podpořila zejména špičková řada XP s 21% růstem a řada EVA střední kategorie, která vzrostla o 17 %. Tržby z prodeje standardizovaných serverů se meziročně udržely na stejné úrovni. Tržby z prodeje velkých podnikových systémů vzrostly o 7 %. Provozní zisk divize je 655 miliónů dolarů, neboli 13,7 % tržeb, což představuje nárůst proti 452 miliónům neboli 9,8 % tržeb o rok dříve.

HP Services

Tržby skupiny HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 12 % na 4,6 miliardy dolarů. Tržby z prodeje technologických služeb vzrostly o 10 %, služby outsourcingu o 14 %, služby poradenství a integrace o 15 % proti stejnému období loňského roku. Provozní zisk divize činí 508 miliónů dolarů, neboli 11,0 % tržeb, což představuje nárůst proti 449 miliónům neboli 10,9 % tržeb v loňském roce.

HP Software

Tržby skupiny HP Software vzrostly o 28 % proti stejnému období předchozího roku na 727 miliónů dolarů. Vyvolal to hlavně 36% růst portfolia Business Technology Optimization. Provozní zisk divize je 93 miliónů dolarů, neboli 12,8 % tržeb, což představuje nárůst proti 7 miliónům neboli 1,2 % tržeb ve stejném období loňského roku.
Finanční služby (Financial Services)

Skupina HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 685 miliónů dolarů, tedy 25% meziroční nárůst. Objem financování a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 15 % a 14 % proti stejnému období předcházejícího roku. Provozní marže je 6,9 % tržeb, což znamená nárůst proti 6,5 % ve stejném období minulého roku.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v posledním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 4,8 miliardy dolarů. Ukončila čtvrtletí se skladovými zásobami v hodnotě 7,7 miliardy dolarů, což znamená pokles o dva dny proti předchozímu roku. Pohledávky ve výši 13,6 miliardy dolarů vzrostly o dva dny proti předchozímu roku. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 12,4 miliardy dolarů, což znamená pokles o jeden den proti stejnému období loňského roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve druhém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 197 miliónů dolarů. Další 2,8 miliardy dolarů v hotovosti použilo HP ve druhém čtvrtletí na odkup zhruba 66 miliónů kmenových akcií z otevřeného trhu. Společnost HP ukončila čtvrtletí s 11,8 miliardy dolarů v hrubé hotovosti, což zahrnuje hotovost a její ekvivalenty ve výši 11,6 miliardy dolarů, krátkodobé investice ve výši 56 miliónů dolarů a určité dlouhodobé investice ve výši 117 miliónů dolarů.

Prognóza

Společnost HP odhaduje, že tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2008 se budou pohybovat mezi 27,3 až 27,4 miliardy dolarů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP má být ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2008 přibližně 0,76 až 0,77 dolaru a non-GAAP zisk na akcii má být zhruba 0,82 až 0,83 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního rok 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,06 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Společnost HP odhaduje, že tržby za fiskální rok 2008 se budou pohybovat mezi 114,2 až 114,4 miliardami dolarů, což by znamenalo nárůst proti předchozí prognóze 113,5 až 114 miliard dolarů.

Zisk na akcii podle principů GAAP za fiskální rok 2008 by se měl pohybovat mezi 3,30 a 3,34 dolaru, non-GAAP rozředěný zisk na akcii za fiskální rok 2008 by se měl pohybovat mezi 3,54 a 3,58 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,24 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.
Komentáře