HP oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2008

V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 28 miliard dolarů, což představuje 10% nárůst oproti stejnému období minulého roku a 5% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

HP oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2008


Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2008. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 28 miliard dolarů, což představuje 10% nárůst oproti stejnému období minulého roku a 5% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

GAAP provozní zisk za třetí čtvrtletí činí 2,5 miliardy dolarů a rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP 0,80 dolaru, což znamená nárůst oproti 0,66 dolaru v loňském roce. Non-GAAP provozní zisk je 2,7 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,71 dolaru v předchozím roce na 0,86 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 161 miliónů dolarů po zdanění, tj. 0,06 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

„Vynikajících výsledků za třetí čtvrtletí jsme dosáhli jednak urychlením růstu našeho podnikání a také kvalitní činností všech našich divizí,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Díky naší globální pozici, široké nabídce produktů a služeb i možnostem úspory nákladů jsme si jisti, že budeme pokračovat v dalším zvyšování tržeb.“

3. čtvrtletí fiskálního roku 2008
3. čtvrtletí fiskálního roku 2007
Meziroční nárůst
Čisté tržby (mld. USD*)
28,0
25,4
10 %
GAAP provozní marže
9,0 %
8,3 %
0,7 bodu
GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,0
1,8
14 %
GAAP rozředěný výnos za akcii
0,80 USD
0,66 USD
21 %
Non-GAAP provozní marže
9,8 %
9,0 %
0,8 bodu
Non-GAAP čisté tržby (mld. USD*)
2,2
1,9
14 %
Non-GAAP rozředěný výnos za akcii
0,86 USD
0,71 USD
21 %

Tržby v Severní a Jižní Americe vzrostly meziročně o 4 % na 11,6 miliardy dolarů. V Evropě, na Středním východě a v Africe vzrostly tržby o 16 % na 11,2 miliardy dolarů. V Asii a Tichomoří vzrostly tržby o 14 % na 5,2 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 3 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 5 % a v Asii a Tichomoří o 8 %. Tržby mimo Spojené státy ve třetím čtvrtletí tvořily 68 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období loňského roku o 24 % a tvořily 10 % celkových příjmů.

Personal Systems Group

Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 15 % na 10,3 miliardy dolarů, přičemž počet dodaných kusů vzrostl meziročně o 20 %. Tržby z prodeje notebooků vzrostly v posledním čtvrtletí o 26 % proti stejnému období předcházejícího roku, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 6 %. Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly meziročně o 15 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 17 %. Provozní zisk divize je 587 miliónů dolarů, neboli 5,7 % tržeb, což znamená nárůst proti 519 miliónům neboli 5,8 % tržeb o rok dříve.

Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 3 % na 7 miliard dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 11%, tržby z prodeje užitkového hardwaru poklesly o 5% a tržby z prodeje osobního hardwaru poklesly o 14 %. Počty dodaných tiskáren poklesly meziročně o 2 %, přičemž počet kusů osobního tiskového hardwaru zůstal na stejné úrovni a počet kusů užitkového tiskového hardwaru poklesl o 9 %. Provozní zisk divize je 1 miliarda dolarů, neboli 15,0 % tržeb, což představuje nárůst proti 981 miliónu neboli 14,5 % tržeb o rok dříve.

Enterprise Storage and Servers

Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 4,7 miliardy dolarů, což znamená 5% nárůst proti stejnému období předcházejícího roku. Přispěly k němu zejména blade servery, které vzrostly o 66 %, a úložné systémy se 16% růstem. Tržby z prodeje úložných řešení podpořila zejména řada střední kategorie EVA a řada nižší třídy MSA; obě vzrostly o 19 %. Tržby z prodeje standardizovaných serverů meziročně vzrostly o 2 %. Tržby z prodeje velkých podnikových systémů vzrostly o 2 %. Provozní zisk divize jsou 544 milióny dolarů, neboli 11,5 % tržeb, což značí nárůst proti 507 miliónům neboli 11,2 % tržeb o rok dříve.

HP Services

Tržby skupiny HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 14 % na 4,8 miliardy dolarů. Tržby z prodeje technologických služeb vzrostly o 13 %, služby poradenství a integrace o 13 %, a služby outsourcingu o 18 % oproti stejnému období předchozího roku. Provozní zisk divize je 574 milióny dolarů, neboli 12,1 % tržeb, což představuje nárůst proti 417 miliónům neboli 10 % tržeb v loňském roce.

HP Software

Tržby skupiny HP Software vzrostly o 29 % proti stejnému období předchozího roku na 781 milión dolarů. Přispěl k tomu hlavně 32% růst portfolia Business Technology Optimization. Provozní zisk divize jsou 122 milióny dolarů, neboli 15,6 % tržeb, což je výrazný nárůst proti 51 miliónům neboli 8,4 % tržeb o rok dříve.

Finanční služby (Financial Services)

Skupina HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 680 miliónů dolarů, což znamená 17% meziroční nárůst. Objem financování a čistá aktiva v portfoliu vzrostly o 15 % a 13 % proti stejnému období předcházejícího roku. Provozní marže činí 7,5 % tržeb, což představuje nárůst proti 6,7 % ve srovnatelném období minulého roku.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v posledním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,4 miliardy dolarů. Čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 8,2 miliardy dolarů, což znamená pokles o tři dny oproti předchozímu roku. Pohledávky ve výši 13,8 miliardy dolarů vzrostly o dva dny proti předchozímu roku. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14 miliard dolarů, což představuje nárůst o pět dní proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve třetím čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 197 miliónů dolarů. Dalších 1,6 miliardy dolarů v hotovosti užila společnost HP ve třetím čtvrtletí k odkupu zhruba 34 miliónů kmenových akcií z otevřeného trhu. Společnost HP ukončila čtvrtletí se 14,9 miliardy dolarů v hrubé hotovosti, což zahrnuje hotovost a její ekvivalenty ve výši 14,8 miliardy dolarů, krátkodobé investice ve výši 64 milióny dolarů a určité dlouhodobé investice ve výši 101 milión dolarů.

Prognóza

Společnost HP odhaduje, že tržby za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2008 se budou pohybovat mezi 30,2 až 30,3 miliardy dolarů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP má být ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2008 přibližně 0,95 až 0,97 dolaru a non-GAAP zisk na akcii zhruba 1,01 až 1,03 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2008 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,06 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Tyto odhady nereflektují očekávaný finanční dopad akvizice společnosti Electronic Data Systems Corporation, která by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2008.
Komentáře