Intel dosáhl rekordních čtvrtletních příjmů

Intel dosáhl rekordních čtvrtletních příjmů


Společnost Intel Corporation oznámila výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2007, kdy příjmy společnosti dosáhly výše 10,7 miliard dolarů, provozní zisk 3 miliardy dolarů, čistý zisk 2,3 miliard dolarů a zisk na akcii (EPS) představoval 38 centů. Za rok 2007 vzrostl provozní zisk o 45 procent v důsledku probíhajících programů pro zvýšení efektivity, přičemž zisk zaznamenal rychlejší nárůst než příjmy.

  • Příjmy za čtvrté čtvrtletí ve výši 10,7 miliard dolarů se meziročně zvýšily o 10,5 procent
  • Hrubá marže činí 58 procent a meziročně se tak zvýšila o 8,5 procentních bodů
  • Provozní zisk 3 miliardy dolarů se meziročně zvýšil o 105 procent
  • Rekordní zisk a prodeje mikroprocesorů a čipsetů
  • Čistý zisk 2,3 miliardy dolarů; zisk na akcii (EPS) 38 centů
4. čtvrtletí 2007 ve srovnání s 4. čtvrtletím 2006 ve srovnání s 3. čtvrtletím 2007
Příjmy 10,7 miliardy $ + 10,5 % + 6 %
Provozní zisk 3 miliardy $ + 105 % + 42 %
Čistý zisk 2,3 miliardy $ + 51 % + 27 %
EPS (výnos na akcii) 38 centů + 46 % + 27 %

(Do výsledků za 4. čtvrtletí roku 2007 je zahrnut vliv restrukturalizace a poklesu hodnoty aktiv, které vedly ke snížení provozního příjmu o 234 milionů USD a snížení EPS přibližně o 2,5 centů. Do výsledků za 4. čtvrtletí roku 2006 jsou zahrnuty dopady restrukturalizace a poklesu hodnoty aktiv, které snížily provozní příjem o 457 milionů USD. Jsou rovněž zohledněny zisky z úroků a ostatní zisky. Náklady a příjmy vedly k čistému zvýšení hodnoty EPS přibližně o 1 cent.)

Za rok 2007 dosáhla společnost Intel příjmů ve výši 38,3 miliard dolarů, provozního zisku ve výši 8,2 miliard dolarů, čistého zisku 7 miliard dolarů a výnosu na akcii 1,18 dolaru. Společnost Intel získala 12 miliard dolarů v hotovosti z provozních činností, vyplatila dividendy v hotovosti v rekordní výši 2,6 miliard dolarů a použila 2,75 miliard dolarů ke zpětnému odkoupení 111 milionů kmenových akcií.

2007 ve srovnání s 2006
Příjmy 38,3 miliard $ + 8 %
Provozní zisk 8,2 miliard $ + 45 %
Čistý zisk 7 miliard $ + 38 %
EPS (výnos na akcii) 1,18 dolaru + 37 %

Rekordní příjmy ve výši 10,7 miliard dolarů byly o 88 milionů dolarů pod střední hodnotou očekávaného výsledku. Příjmy z prodeje produktů v oboru výpočetní techniky byly v rámci očekávání, zatímco příjmy z prodeje pamětí NAND byly nižší než očekávané, zejména v důsledku nižších průměrných prodejních cen (ASP).
Hrubá marže byla ve výši 58,1 procent, což je oproti třetímu čtvrtletí o 6,9 procentních bodů více, a to v důsledku vyšších jednotkových objemů a nižších jednotkových nákladů, kvalifikace 45nm procesorů a nižších nákladů na zavádění 45nm technologie. Hrubá marže ve třetím čtvrtletí odrážela dopad soudního vyrovnání.
Výdaje byly v souladu s očekáváním.
Náklady na restrukturalizaci a pokles hodnoty aktiv ve výši 234 milionů dolarů byly vyšší než předpovídaných 130 milionů dolarů vzhledem ke snížení „NOR flash“ aktiv souvisejících s plánovanou transakcí Numonyx.

Vývojové trendy v klíčových produktech:
  • Prodeje mikroprocesorů byly v rekordní výši; průměrná prodejní cena (ASP) zůstala ve stejné výši.
  • Prodeje čipsetů byly v rekordní výši.
  • Objemy prodejů flash pamětí zůstaly nezměněny.

Nedávné významné události

Společnost Intel dosáhla rekordních prodejů mikroprocesorů a čipsetů nejen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007, ale vůbec za celý rok 2007.
Společnost Intel uvedla na trh 32 mikroprocesorů vyráběných průlomovým 45nm procesem s technologií postavenou na bázi Hafnia „high-k metal gate“ a posílila tak vedoucí postavení společnosti v oblasti energeticky úsporných procesorů. Nástup 45nm technologie společnosti Intel byl nejrychlejším v dějinách firmy.
Na mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky Consumer Electronics Show představila společnost Intel své levné procesory s nízkým příkonem, které zpřístupní internet v zařízeních spotřební elektroniky i v „ultra-mobilních“ zařízeních „do kapsy“. Procesory „Canmore“ společnosti Intel pro zařízení spotřební elektroniky budou podporovat video v rozlišení 1080p, prostorový zvuk ve formátu 7.1 a 3D grafiku.
Komentáře