Lawson přesouvá centrum podpory na Filipíny

Lawson přesouvá centrum podpory na Filipíny


Přesun centra podpory na Filipíny, náklady na odstupné a restrukturalizaci ovšem uvedly společnost do ztráty.

Tržby Lawson Software podle GAAP dosáhly ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2007 191,2 milionu USD (asi 4 miliardy Kč). Ve srovnání s tržbami třetího čtvrtletí fiskálního roku 2006 (87,7 milionu USD) jde o nárůst o 118 %. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je především konsolidace tržeb společnosti Intentia.

Čistá ztráta společnosti podle GAAP činila 9,8 milionu USD, tedy 0,05 USD na akcii, zatímco ve stejném období minulého roku dosáhla společnost podle GAAP čistého zisku ve výši 10 milionů USD, což je 0,09 USD na akcii. K tomuto poklesu zisku došlo především v důsledku konsolidace nákladů a provozních výdajů původní společnosti Intentia a nákladů na restrukturalizaci.

Náklady na restrukturalizaci dosáhly v tomto čtvrtletí 11,5 milionu USD. To zahrnuje výdaje na odstupné a další benefity pro pracovníky na více než 350 pozicích ve Spojených státech a Evropě, které budou postupně do května roku 2008 zrušeny v důsledku přesunu těchto činností do centra globální podpory na Filipínách.

Komentáře