Logitech získává WiLife

Společnost Logitech International oznámila, že posiluje své postavení v oblasti digitálních domácností díky akvizici společnosti WiLife, která nabízí řešení pro video monitoring domácností nebo malých firem.

Logitech získává WiLife


Společnost Logitech International oznámila, že posiluje své postavení v oblasti digitálních domácností díky akvizici společnosti WiLife, která nabízí řešení pro video monitoring domácností nebo malých firem pomocí počítače, u nichž je mimo jiné kladen důraz na snadnou instalaci a správu.

Společnost Logitech uzavřela smlouvu o akvizici soukromně vlastněné společnosti se sídlem ve městě Draper v Utahu za přibližně 24 miliónů USD plus případné další platby závisející na prodejích po dosažení určitých budoucích cílů tržeb. Akvizice právě prochází uzavírací fází za obvyklých podmínek a očekává se, že bude dokončena v polovině listopadu.

Řešení společnosti WiLife využívá možností PC a Internetu pro nabídku alternativy k nákladným profesionálním službám monitoringu domácností. Toto řešení se skládá ze software pro PC, až šesti bezdrátových video kamer a přijímače, který se připojuje do běžné zásuvky elektrické sítě. Kamery a přijímač navzájem komunikují pomocí technologie HomePlug, která umožňuje přenášet video přes elektrické rozvody v domě. Sejmuté video je možné ukládat na místní harddisk počítače nebo jej posílat přes Internet k uložení u WiLife a mít tak možnost k němu přistupovat odkudkoli - z PC nebo přenosného zařízení, například mobilního telefonu nebo PDA - díky online službě společnosti WiLife.

Podle průzkumu společnosti Parks Associates nazvaného "Global Digital Surveillance" ("Digitální monitoring ve světě") významný počet domácností s vysokorychlostním připojením na Internet uvádí značný zájem o vzdálený monitoring svých domovů pomocí video kamer: 9,8 miliónu ve Spojených státech, 2,5 miliónu ve Spojeném království, 2,3 miliónu shodně ve Francii a v Německu a 3,4 miliónu v Japonsku.

Produkty společnosti WiLife jsou vyvinuty odborníky na oblast domácího monitoringu, poprvé se objevily v roce 2005 a prodávají se přes Internet i v síti maloobchodních prodejců, firem, které navíc nabízejí jejich instalaci, a distributorů ve Spojených státech a vybraných evropských zemích. U této akvizice společnost Logitech plánuje využít svou rozsáhlou distribuční síť pro rozšíření dostupnosti těchto produktů. Společnost WiLife se stane součástí obchodní divize Internet Communications společnosti Logitech, kterou vede viceprezidentka a generální ředitelka Gina Clarková. Logitech má v plánu uvést tyto produkty na trh pod značkou Logitech.

Komentáře