Nokia prodala za kvartál 84 milionů mobilů

Celkem se prodalo 244 milionů mobilních přístrojů, což představuje kvartální nárůst o 23 procent a meziroční o 25 procent. Ke konci roku se počet uživatelů mobilních telefonů odhadoval na 2,2 miliardy lidí.

Nokia prodala za kvartál 84 milionů mobilů


Nokia dosáhla za celý rok 2005 tržeb ve výši 34,2 miliardy EUR, což představuje zisk 0,83 EUR na akcii.

V posledním čtvrtletí roku 2005 dosáhla společnost tržeb ve výši 10,3 miliard EUR, což představuje zisk 0,25 EUR na akcii.

Nárůst tržního podílu v posledním kvartálu i za celý rok se projevil v ročním nárůstu prodeje o 16 procent a zisku na akcii o 20 procent.

Správní rada společnosti Nokia doporučí vyplacení dividend ve výši 0,37 EUR na akcii za rok 2005 (za rok 2004 se vyplácelo 0,33 EUR za akcii)

Kompletní tisková zpráva včetně tabulek je dostupná na adrese:
http://www.nokia.com/results2005Q4e.pdf


Výsledky ve čtvrtém kvartálu roku 2005

§ Celkem se prodalo 244 milionů mobilních přístrojů, což představuje kvartální nárůst o 23 procent a meziroční o 25 procent.
§ Nokia prodala 84 milionů mobilních přístrojů, což představuje kvartální nárůst o 26 procent a meziroční o 27 procent.
§ Nokia zaznamenala ve čtvrtém kvartálu tržní podíl 34 %, což představuje kvartální nárůst o 1 % a stejný výsledek meziročně.
§ Nokia je jasným leaderem trhu v Evropě, v Asii a Tichomoří, Číně, Blízkém východě a v Africe.
§ Společnost zpětně odkoupila 121 milionů akcií (315 milionů akcií bylo odkoupeno v roce 2005)

JORMA OLLILA, PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY A CEO SPOLEČNOSTI NOKIA:
Jsem velice potěšen výsledkem, kterého naše společnost dosáhla v posledním čtvrtletí, a stejně tak s celkovým výsledkem za rok 2005. V tomto čtvrtletí se naše tržby vůbec poprvé v historii přehouply přes 10 miliard EUR a podařilo se nám též dosáhnout rekordního objemu prodaných přístrojů. Dokázali jsme rovněž zvýšit tržní podíl. V roce 2005 vrostl počet prodaných přístrojů o 16 %, což je nejvyšší míra růstu zaznamenaná od roku 2000, kdy vykázaný zisk na akcii vzrostl o 20 %.

Uplynulý rok byl pro naše odvětví dalším rokem silného růstu. Nokia odhaduje, že globální trh v roce 2005 zaznamenal nárůst o 24 %, a to na 795 milionů mobilních přístrojů za celý rok, přičemž ke konci roku se počet uživatelů mobilních telefonů odhadoval na 2,2 miliardy lidí.

Počet prodaných přístrojů Nokia vzrostl v roce 2005 o 28 %, což znamená rekordních 265 milionů přístrojů. Rovněž jsme zvýšili celoroční podíl na trhu na 33 procent, a to zejména díky významným úspěchům v Číně, Asii a Tichomoří a Evropě. Ve stejné době jsme téměř ztrojnásobili tržní podíl v oblasti technologií WCDMA.

Radost mi udělaly výsledky divize mobilních telefonů. Tato skupina zlepšila své produktové portfolio a zajistila si silné postavení na rozvojových trzích, což výrazně přispělo k růstu a ziskovosti celé společnosti v roce 2005. Naše multimediální divize zaznamenala nárůst tržeb o 63 procent, což je jasným důkazem o tom, že zvolená strategie, zaměřující se na nové segmenty trhu v oblasti mobilní komunikace, je úspěšná.


OLLI-PEKKA KALLASVUO, PREZIDENT A COO SPOLEČNOSTI NOKIA:
Čtvrtý kvartál byl pro společnost Nokia v mnoha ohledech obdobím velikých úspěchů, které jsme zaznamenali na řadě významných trhů. Objem prodaných přístrojů i podíl na trhu vzrostly výrazně ve Spojených státech a nadále jsme si podrželi pozici jedničky v Evropě, Asii a Tichomoří, Číně, na Blízkém východě a v Africe. Mnohé z těchto úspěchů lze přičíst rozšíření produktového portfolia, které na konci roku 2005 obsahovalo širokou škálu přístrojů s různým designem a v různých cenových hladinách.

Budeme i nadále pokračovat ve snaze zvýšit efektivitu výzkumu a vývoje. V průběhu roku se nám podařilo snížit výdaje na výzkum a vývoj v poměru k čistým tržbám: v roce 2005 poklesly výdaje na výzkum a vývoj na 11,2 % čistých tržeb. V roce 2004 činily 12,9 %.

Naše síťová divize rovněž zaznamenala v posledním čtvrtletí silný růst, který byl podpořen hlavně dobrým řízením a vysokým objemem prodeje. V průběhu roku učinila naše obchodní skupina podnikových řešení nezbytné kroky k tomu, aby mohla lépe reagovat na poptávku firemního trhu. Byla rovněž dokončena akvizice firmy Intellisync, která je leaderem na trhu s platformami pro mobilní software a bezdrátový messaging.

VÝHLED NA PRVNÍ KVARTÁL 2006 PRO SPOLEČNOST NOKIA I CELÉ ODVĚTVÍ
Nokia očekává, že prodej mobilních zařízení v prvním čtvrtletí 2006 bude odrážet normální sezónní výsledky, jaké následují vždy po silném čtvrtém kvartálu. Očekáváme, že náš podíl na trhu se příliš nezmění nebo mírně vzroste v porovnání s minulým kvartálem i s minulým rokem. Rovněž očekáváme, že průměrná prodejní cena našich přístrojů mírně poklesne. Příjmy v divizi Networks pravděpodobně zaznamenají sezónní úpadek v prvním čtvrtletí, ale v porovnání s minulým rokem budou vyšší.

VYHLÍDKY NA CELÝ ROK 2006
Nokia očekává, že prodej mobilních zařízení se v roce 2006 zvýší o více než 10 procent oproti roku 2005, kdy se podle našich prvních odhadů prodalo 795 milionů přístrojů. Rovněž očekáváme vyšší zhodnocení celého mobilního průmyslu, nicméně musíme též počítat se zvýšeným dopadem rozvojových trhů. Nokia očekává mírný růst na trhu s mobilní infrastrukturou. Naším cílem je zvýšit podíl na trhu jak v oblasti mobilních přístrojů, tak infrastruktury, a využít naší stávající vedoucí pozice na trhu.

Komentáře