Nové investiční příležitosti přicházejí

Máte peníze? To je dobře. Ale to je jen začátek. Můžete o ně přijít, můžete je uložit na směšný úrok v bance a můžete je také se ziskem (nebo se ztrátou) investovat. Jak investovat co nejvýhodněji, na to jsme se zeptali Libora Vaníčka manažera podílových fondů a retailového bankovnictví ING Bank.

Nové investiční příležitosti přicházejí


Máte peníze? To je dobře. Ale to je jen začátek. Můžete o ně přijít, můžete je uložit na směšný úrok v bance a můžete je také se ziskem (nebo se ztrátou) investovat. Jak investovat co nejvýhodněji, na to jsme se zeptali Libora Vaníčka manažera podílových fondů a retailového bankovnictví ING Bank.


Úspory domácností v České republice jsou sice poměrně vysoké, ale jejich větší díl stále tvoří bankovní depozita. V čem vidíte důvody tohoto stavu?
Důvodů je více. Jedním z nich je značná míra konzervativnosti českých domácností, dalším je z mého pohledu určitá nezkušenost s investicemi jinou formou, prostřednictvím jiných finančních nástrojů. Přece jenom je zde historická mezera v letech ´48 až ´89, kdy neexistoval kapitálový trh a kdy poměrně silné ročníky neměly možnost se setkávat s finančními produkty, které jsou v rozvinutých ekonomikách klientům běžně dostupné. Znalost finančních produktů je v ČR výrazně nižší.

Svoji negativní roli sehrály i krachy řady malých bank a vytunelování některých investičních fondů v devadesátých letech. Tyto negativní skutečnosti chuť investovat jistě nepodpořily.

V posledních letech ale dochází k určitým změnám investičního myšlení našich obyvatel a naši spoluobčané nacházejí nové způsoby, jak úspory investovat. Hlavním motivátorem je snaha dosáhnout vyšší míry zhodnocení, než jakou nabízejí bankovní depozita.


Do jakých instrumentů se budou dle vašeho názoru úspory přesouvat?
První výrazná vlna odlivu prostředků z bankovních depozit nastala s rozvojem a podporou stavebního spoření. To je produkt, který nyní již využívá většina našich obyvatel. Je zde poměrně výrazná státní podpora, byť po poslední úpravě zákona došlo ke snížení atraktivnosti tohoto produktu. Přesto je do úrovně 20 tisíc Kč stále velmi zajímavý.

Dalším finančním produktem, který bude stále častěji využíván, je životní pojištění. Pokud se podíváme na statistiky ze zemí západní Evropy, uvidíme, že procentní zastoupení investic v tomto nástroji na celkovém objemu úspor domácností ve srovnání se střední Evropou a i Českou republikou je výrazně vyšší. V České republice v současnosti investice do životního pojištění tvoří přibližně 8 % celkových aktiv našich spoluobčanů, ve vyspělých ekonomikách je to kolem 20 %.

Významnou roli může sehrát chystaná penzijní reforma – jde jen o to, jakým způsobem bude připravena a jak bude provedena. Pozitivní zkušenost můžeme vidět na Slovensku, kde celková osvěta ohledně penzijní reformy, informace, že je třeba spořit na stáří a že existují různé způsoby, jak si na stáří uspořit prostředky, vedla ke zvýšení finanční vzdělanosti slovenských občanů. Ti dnes již dokáží běžně rozlišovat mezi jednotlivými investičními profily podílových fondů, které používají v rámci druhého pilíře penzijního systému.

Lze přepokládat, že i pozice podílových fondů bude nadále posilovat a pozitivní vývojový trend z předchozích let se udrží.
----------------------
Libor Vaníček je manažerem podílových fondů a retailového bankovnictví ING Bank. V oboru kolektivního investování pracuje již více než deset let. Od roku 1998 pracuje v ING Bank, kde byl do roku 2003 odpovědný za výkon činnosti depozitáře investičních, podílových a penzijních fondů a poskytování finančních služeb těmto společnostem. Od roku 2004 řídí oblast podílových fondů a retailového bankovnictví ING Bank v České a Slovenské republice.
Komentáře