Nový generální ředitel České spořitelny

Nový generální ředitel České spořitelny


Gernot Mittendorfer nahradil generálního ředitele a předsedu představenstva České spořitelny Jacka Stacka již k 31. květnu 2007 namísto k původně plánovanému 1. červenci.

Důvodem uspíšení změny je nominace J. Stacka do dozorčí rady Erste Bank, mateřské banky České spořitelny. Řádná valná hromada Erste Bank schválila nominaci J. Stacka s tím, že jeho členství v dozorčí radě Erste Bank je platné ihned. Podle pravidel pro fungování akciových společností není možné být zároveň členem dozorčí rady i předsedou představenstva některé dceřiné společnosti dané firmy. Takový postup je hodnocen jako konflikt zájmu.

Spolu se změnou na postu generálního ředitele a předsedy představenstva proběhly v České spořitelně ještě další personální změny (v oblasti úseku lidských zdrojů a řízení úvěrových rizik).

Komentáře