Polovodičové firmy se asi budou muset spojovat

Podle sdružení Semiconductor Industry Association (SIA) činí průměrná výše investic do nové továrny na výrobu paměťových čipů přibližně 3 miliardy dolarů. Naproti tomu náklady na výstavbu podniku, v němž se budou produkovat takzvané logic chipy (tedy čipy určené pro zpracování specifických instrukcí) dosahují výše okolo 1 miliardy dolarů.

Polovodičové firmy se asi budou muset spojovat


Polovodičový průmysl, který je znám stále miniaturnějšími produkty, stojí před zásadním rozhodnutím – zda se sám značně neztenčí.
Kvůli velkému množství kapitálových investic, jež jsou nezbytné k tomu, aby byli výrobci byli schopni neustále nabízet ty nejpropracovanějších čipové technologie a udrželi si tak existující uživatelskou základnu, může vést k tomu, že se jednotliví dodavatelé navzájem začnou spojovat.
„Existují společnosti se značně širokým záběrem, které zkoušeli všem nabízet všechno a dnes ty divize, jež nejsou ziskové, prodávají nebo se jich jinak zbavují,“ říká Doug Freedman, analytik ve společnosti American Technology Research.
Výrobci čipů začínají úzce spolupracovat, ať už jde o formu kapitálových propojení, anebo vytvoření strategických společných podniků. Někteří dodavatelé tento segment v minulých letech dokonce opustili, a to hned z několika důvodů. Patří mezi ně mimo jiné nutnost miliardových investic nezbytných k neustálé inovaci výrobních závodů a produkčních linek. Výrobci polovodičových prvků musejí také v poslední době často přeorientovat své zaměření z dosud dominantních PC a serverů na spotřební elektroniku. Problémem pro uvedené firmy je i konsolidace telekomunikačních operátorů, z čehož vyplývá nižší zájem o nákup nových zařízení.

Cílem jsou úspory
Rostoucí náklady na výstavbu nových továren pro výrobů polovodičů je klíčovým faktorem pro možnou budoucí konsolidaci trhu. Podle sdružení Semiconductor Industry Association (SIA) činí průměrná výše investic do nové továrny na výrobu paměťových čipů přibližně 3 miliardy dolarů. Naproti tomu náklady na výstavbu podniku, v němž se budou produkovat takzvané logic chipy (tedy čipy určené pro zpracování specifických instrukcí) dosahují výše okolo 1 miliardy dolarů.
“Celkové výdaje na výrobní jednotky rostou velmi výrazným tempem,” tvrdí Ron Steger, analytik společnosti KPMG. “Aby mohli přistupovat k těm nejnovějším technologiím, musí jednotliví dodavatelé postupovat společně, anebo, což je také možná alternativa, projít procesem slučování nebo akvizic.”
Příkladem, kdy dodavatelé sdílejí výrobní závod, mohou být společnosti Freescale, Philips a STMicroelectronics (ty využívají jednu továrnu v Crolles ve Francii) anebo Hitachi, Toshiba a Renesas (tyto firmy začátkem roku oznámily, že postaví společný závod na výrobu čipů v Japonsku).
Konsolidaci dodavatelů polovodičových prvků může značně ovlivnit i další faktor – přechod na rozměrnější wafery (polovodičové pláty, z nichž se potom vyrábějí integrované obvody, jako třeba čipy). V současnosti dochází k výměně 200mm waferů za 300mm jednotky. Rozměrnější wafery jsou, co se týče výroby, mnohem efektivnější, avšak vyžadují od výrobců nemalé investice, jež však mnozí z nich nejsou ochotni vydat.
Navíc velikost tranzistorů a dalších prvků umístěných v čipech se výrazně snižuje. Společnosti Intel, Texas Instruments nebo Xillix už masově zahájily výrobu systémů založenou na 65nanometrovém procesu, přičemž Intel už dokonce oznámil plány v příštím roce přejít na proces 45nanometrový. Větší wafery a menší komponenty uvnitř polovodičových zařízení znamenají, že v rychlejších čipech lze implementovat další užitečné funkce, ale také významnější investice firem do výzkumu a vývoje či do přestavění továren.
“Ve světě paměťových čipů potřebujete vložit spoustu peněz do vývoje nových technologií anebo na nákup licencí na ně,” uvádí Freedman z organizace American Technology Research. Freedman. “Tento tržní segment přitom nedávno prodělal zasadní obměnu, kdy přímo do vývoje technologií investuje prostředky jen omezený počet subjektů.”

Další vlivy
Konsolidaci polovodičového průmyslu však může výrazně uspíšit i obdobně motivovaná spojení dodavatelů PC nebo mobilních telefonů. Například kvůli spojení mobilních operatorů se zmenší okruh potenciálních klientů, kteří jsou ochotni zaplatit za investice do vývoje nových technologií.
Některé polovodičové firmy ale mohou být cílem potenciálních kupců i z toho důvodu, že se výrobcům čipů momentálně mimořádně daří – pohybují se v horní křivce tradičního obchodního cyklu vzestupu a propadu – podle sdružení SIA dosáhly v loňském roce tržby výrobců čipů rekordní hodnoty 228 miliard dolar, což představuje téměř 7% vzestup oproti předchozímu roku.
“Pokud se podíváte do minulosti, pak hrubá marže dosažená v oblasti špičky cyklu dosáhla u mnoha výrobců hodnoty 60 %,” říká Steger z KPMG a dodává: “Po dosažení vrcholu však obvykle nastává pokles.”
Výrobci čipů také začínají vyhledávat nový typ zákazníků. Relativně stabilní odvětví výroby stolních či přenosných počítačů a serverů jim dovoluje více se soustředit na výrobce mobilních telefonů, plochých televizorů nebo digitálních přehrávačů hudby. Právě spotřebitelský segment představuje pro dodavatele polovodičových součástek velmi rozsáhlý potenciální trh, který je však na rozdíl od oněch PC mnohem nestabilnější a vyžadující rychlé změny. “Technologie jsou, co se týče vývoje, náročnější nejen na investice, ale i na časové termíny,” tvrdí Steger. To povede k tomu, že se společnosti musí spojit jako partneři, anebo se musí dokonce propojit i kapitálově, aby mohli své zdroje plně sdílet.”
“Navzdory určité nestabilitě odvětví se potenciálním kupcům jako nejvhodnější cíle jeví ti výrobci čipů, kteří mají určitou zkušenost s bezdrátovými technologiemi, říká Doug Andrey ze společnosti SIA a pokračuje: “Obecně vzato, vše, co souvisí s bezdrátovým světem je momentálně atraktivní. Vstupujeme do éry nové generace této techniky a to je velká příležitost pro začínající společnosti. V oblasti tradičních PC, mikroprocesorůči čipů DRAm tolik možností pro takové firmy dnes už nenajdete...”

Snaha o sjednocování firem vrcholí
Snaha o sjednocování dodavatelů dosáhla svého vrcholu vloni v prosinci, kdy společnost Philips Electronics představila své plány týkající se oddělení polovodičové divize. Frans van Houten, šéf této jednotky, řekl, že v následujících pěti letech dojde podle mínění vedení jeho firmy k významné konsolidaci firmem působících na poli výroby polovodičových součástek.
Koncem loňského roku vznikla firma Avago Technologies, a to díky prodeji skupiny polovodičů společnosti Aglient (ta přitom byla založena v roce 1999, když byla oddělena z firmy Hewlett-Packard) dvěma privátním investičním společnostem.
Podobný osud má i firma Freescale Semiconductor, která vznikla už v létě 2004 oddělením od mateřské Motoroly. Ještě o rok dříve společnosti Hitachi a Mitsubishi Electric propojily své polovodičové jednotky, díky čemuž světlo světa spatřila firma Renesas Technology.

V články byly využity materiály, které poskytla společnost KPMG.

Komentáře