Provozní zisk Komerční banky vzrostl o 12 %

Komerční banka (KB) dnes zveřejnila obchodní a finanční výsledky k 30. září 2006. Silný obchodní růst, efektivní hospodaření a velmi dobré makroekonomické podmínky přinesly stejně jako v předchozích čtvrtletích meziroční zlepšení finančních výsledků banky.

Provozní zisk Komerční banky vzrostl o 12 %


Komerční banka (KB) dnes zveřejnila obchodní a finanční výsledky k 30. září 2006. Silný obchodní růst, efektivní hospodaření a velmi dobré makroekonomické podmínky přinesly stejně jako v předchozích čtvrtletích meziroční zlepšení finančních výsledků banky.

***tisková zpráva Komerční banky

V souladu s mezinárodními účetními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) vzrostly celkové výnosy o téměř 6 % a celkové provozní náklady poklesly o 1 %. Provozní zisk tak meziročně vzrostl o 12 %. Čistý nekonsolidovaný zisk vzrostl o 5 % na 6 618 milionů Kč.
V říjnu KB dokončila již dříve oznámenou transakci koupě 60% podílu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS). KB za nákup 60 % v MPSS zaplatila 144 miliónů EUR (4,2 mld. Kč). Díky této transakci se bance podařilo získat 100% kontrolu ve společnosti MPSS. Akvizice MPSS je významným strategickým krokem KB z hlediska expanze na domácím trhu. KB i MPSS mají nyní možnost využít potenciálu plynoucího z křížového prodeje produktů a synergií spojených především s obsluhou klientů MPSS a rovněž se sítí dobře vyškolených a výhradních finančních poradců MPSS.

OBCHODNÍ NOVINKY A ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB KB
Komerční banka představila novou VISA kreditní kartu s úvěrovým limitem až 20 tisíc Kč určenou studentům vysokých a vyšších odborných škol. S touto kartou lze platit přímo v obchodech nebo vybírat hotovost v bankomatech. KB rovněž pro všechny studenty starší 18 let zvýšila horní limit pro povolené debety na účtech G2 na 20 tisíc Kč.
KB uvedla na trh další garantovaný fond MAX 7 – světový garantovaný fond se 100% zajištěním návratnosti investice ke dni splatnosti fondu. Tyto typy fondů jsou u klientů KB velmi oblíbené, neboť jim přinášejí možnost podílet se na vývoji kapitálových trhů a vývoji cen komodit, a to bez rizika, které je spojené s přímou investicí do akcií či komodit. V září Komerční banka představila novou krátkodobou bankovní záruku určenou pro klienty z řad malých a středních podniků. Profi záruka může být poskytnuta až do výše 4 milionů Kč, je nabízena za atraktivní cenu a celý schvalovací proces netrvá déle než 3-5 dní. Tento typ záruk je určen především klientům podnikajícím ve stavebnictví.
Nové webové stránky Komerční banky získaly první místo v kategorii internetových stránek finančních institucí a zároveň se staly celkově druhou nejlepší internetovou prezentací v pátém ročníku soutěže WebTop100. Nové webové stránky byly vylepšeny jak po stránce celkového vzhledu, tak především po stránce uživatelské, když došlo ke zjednodušení jejich struktury.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Celkový počet klientů meziročně vrostl o 53 tisíc na 1,5 milionu klientů, a to především díky získávání nových individuálních zákazníků. Zároveň roste podíl klientů KB, nyní 56 %, kteří využívají přímých distribučních kanálů, především pak telefonního a internetového bankovnictví. V průběhu roku se rovněž zvyšoval počet aktivních platebních karet, a to o 6 % na 1,3 milionu. Počet aktivních kreditních karet
vzrostl o 51 % na 156 tisíc. Zároveň vzrostly o 12 % transakce prováděné právě platebními kartami.
Bance se nadále daří zvyšovat prodeje úvěrových, pojišťovacích a investičních produktů. Výsledkem je meziročně o 34 % na 53,0 mld. Kč.
Objem spotřebitelských půjček se zvýšil o 21 % na 14,4 mld. Kč.
• Úvěrování malých a středních podniků pokračovalo v rychlém růstu, celkový objem půjček se zvýšil o 14 % na 61,9 mld. Kč, z čehož půjčky malým podnikům vzrostly o 29 % na 11,5 mld. Kč.
• Financování velkých společností se zvýšilo o 12 % na celkových 84,9 mld. Kč.
V rámci dlouhodobých vztahů se společností ČEZ se KB podílela na umístění emise eurobondů o celkové hodnotě 500 milionů EUR, kdy Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) byla jedním z hlavních manažerů celé transakce.
KB se ve třetím čtvrtletí tohoto roku podílela na těchto významných transakcích v oblasti podnikového bankovnictví: reálný cash pooling pro energetickou skupinu ČEZ, financování Orco Property Group ve výši 700 milionů Kč a vystavení jedné z největších sdílených záruk za náležité provedení díla pro společnosti Skanska a Alpine Meyreder.

Komentáře