PwC rostla hlavně v oblasti poradenství

Tržby PricewaterhouseCoopers vzrostly v roce 2006 o 11 % a dosáhly výše 22 miliard USD.

PwC rostla hlavně v oblasti poradenství


Tržby PricewaterhouseCoopers vzrostly v roce 2006 o 11 % a dosáhly výše 22 miliard USD.


***tisková zpráva společnosti PricewaterhouseCoopers
Hrubé tržby celosvětové sítě všech společností PricewaterhouseCoopers činily k 30. červnu 2006 v devizových kurzech 22 miliard USD, což představuje nárůst o 11 %.

Tento údaj byl zveřejněn společně s výroční zprávou za rok 2006, která přináší pohled na fungování a podnikání celosvětové sítě PricewaterhouseCoopers v uplynulém roce.

„Tržby globální sítě PricewaterhouseCoopers byly v roce 2006 velmi výrazné," uvedl Samuel A. DiPiazza, Jr, celosvětový nejvyšší představitel této sítě. „Zaznamenali jsme zdravý růst, který byl způsoben především silou naší značky a služeb, zlepšujícími se ekonomickými podmínkami a kvalitní prací 140 000 našich zaměstnanců."

„Naše strategie regionálního zaměření a segmentace trhu taktéž významně přispěla k našemu úspěchu, na který bychom chtěli navázat i v roce 2007. Budoucí výzvy spatřuji v investici do dlouhodobě udržitelného rozvoje našeho podnikání, které stojí na kvalifikovaných zaměstnancích, významných klientech, kvalitních službách a kvalitním poradenství."

Společnosti PricewaterhouseCoopers zaznamenaly v uplynulém roce úspěch na všech významných trzích. Pokud jde o rozvíjející se trhy, nejlépe si vedly firmy působící v regionu střední a východní Evropy, které zaznamenaly zvýšení tržeb o 26,4 %, o něco nižší růst zaznamenaly firmy působící v Jižní a Střední Americe (22,7 %) a na středním Východě a v Africe (16,8 %). Tržby v Severní Americe a Karibské oblasti byly navýšeny o 12,1 %, v Asii bylo dosaženo nárůstu 11,9 %. Dařilo se i západní Evropě, Austrálii a oblasti Tichomoří, kde růst dosáhl 8,8 %, resp. 9,6 %.

Michael Hackworth, řídící partner PricewaterhouseCoopers Česká republika, k nárůstu tržeb v regionu střední a východní Evropy uvedl:

„Jsem velmi spokojen s růstem, který byl zaznamenán v regionu střední a východní Evropy, a to především v České republice, kde bylo oproti minulému účetnímu období dosaženo zvýšení tržeb o celých 20 %. Věřím, že se nám i nadále podaří udržet jeho vysokou míru. Samozřejmě budeme pokračovat v poskytování vysoce kvalifikovaných služeb a podpoře rozvoje zaměstnanců.“
Již druhý rok po sobě se většině firmám PricewaterhouseCoopers podařilo dosáhnout dvouciferného finančního růstu. Ten nejvyšší zaznamenaly Čína, Rusko a další rozvíjející se trhy. Pokračující celosvětově příznivá ekonomická situace pomohla ve finančním roce 2006 k vytvoření příhodných podmínek pro poskytování služeb neauditovým klientům, ale také transakčních služeb.

Největší nárůst (19,7 %) zaznamenaly poradenské služby, a to především díky úspěšné implementaci celosvětové strategie a zvýšenému zájmu o přední klienty. Daňové a právní služby dosáhly nárůstu 12,1 %, a to především díky poskytování služeb neauditovým klientům.
Oblast auditorských služeb pokračovala i nadále v poskytování svých kvalitních služeb a i přes snížení poptávky po těchto službách zapříčiněné především zákonem Sarbanes-Oxley, vykázala nárůst tržeb o 7,8 %.

Komentáře