Roční výnosy Trask solutions: 101 milionů Kč

Trask solutions, přední konzultační a řešitelská společnost v oblasti IT, vyčíslila své hospodářské výsledky za rok 2005. Výnosy společnosti překročily hranici 101 mil. Kč, přičemž nárůst oproti minulému roku činí 23 %. Tržby z prodeje služeb tvoří 97,8 % celkových výnosů.

Roční výnosy Trask solutions: 101 milionů Kč


***tisková zpráva společnosti Trask solutions
Trask solutions, přední konzultační a řešitelská společnost v oblasti IT, vyčíslila své hospodářské výsledky za rok 2005. Výnosy společnosti překročily hranici 101 mil. Kč, přičemž nárůst oproti minulému roku činí 23 %. Tržby z prodeje služeb tvoří 97,8 % celkových výnosů.

„Společnost Trask solutions se neustále během dvanácti let své existence úspěšně rozvíjí a roste. Těší nás, že se potvrzuje, že strategické záměry vedení společnosti jsou správné. Důkazem toho jsou právě dlouhodobě příznivé hospodářské výsledky,“ říká Filip Tománek, generální ředitel společnosti Trask. Mezi významné klienty Trask solutions v roce 2005 lze zařadit například společnosti Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Česká pojišťovna, a.s. Nejvýznamnější oblastí působnosti společnosti Trask solutions v roce 2005 byl sektor bankovnictví a pojišťovnictví a to z celých 73 %. Druhou sférou působnosti byly telekomunikace (18 %). Úspěchy Trasku právě v těchto náročných segmentech potvrzují jeho spolehlivost a vysokou oborovou znalost. S nárůstem nových projektů úzce souvisí i rozšíření počtu pracovníků Trask solutions o řadu kvalitních odborníků. Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2005 zvýšil o 40 % na 90 (údaj k 12/2005). Celkovou špičkovou úroveň zaměstnanců Trasku potvrzuje i 150 aktivních certifikací především k technologiím IBM, HP a Microsoft. Průměr 2 certifikace na pracovníka nemá ve srovnání s ostatními IT firmami konkurenci. Skutečnost, že je Trask solutions dlouhodobě stabilní a kapitálově silnou IT společností na trhu, ocenila na konci roku 2005 společnost Coface Intercredit Czechia. Ta sestavila žebříček nejdynamičtějších a nejstabilnějších firem v České republice. Společnost Trask solutions se z celkového počtu 9273 firem umístila na vynikajícím 6. místě v celorepublikovém žebříčku a dokonce na 3. místě v regionu Praha. Jako jediná si navíc obhájila svoji pozici v první desítce z minulého ročníku soutěže. Dalším výrazným úspěchem společnosti Trask solutions je fakt, že byla v roce 2005 již po několikáté v řadě oceněna titulem „Partner roku“ hned u tří parterů – IBM, HP a Avnet. Tato ocenění svědčí o tom, že Trask solutions dlouhodobě splňuje náročná kritéria stanovená v rámci partnerství s těmito významnými společnostmi. „Trask letošními výsledky opět dokázal svým zákazníkům a partnerům, že je silnou dynamickou a stále se rozvíjející společností, která plní své předem vytyčené cíle. Našim krédem je budování dlouhodobého stabilního partnerství s našimi zákazníky a partnery, založeného na jejich důvěře a spokojenosti a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. V neposlední řadě chceme vytvářet zdravé firemní prostředí pro naše zaměstnance, protože si velmi dobře uvědomujeme, že spokojenost zaměstnanců se velké míře odráží na spokojenosti našich zákazníků,“ dodal Filip Tománek.

Komentáře