Siemens Business Services mění nejen jméno

Siemens Business Services mění nejen jméno


Počátkem ledna došlo v rámci koncernu Siemens AG k integraci pěti dceřiných společností působící v oblasti IT a tím také ke konsolidaci znalostí a zkušeností z oblasti softwaru, řešení a služeb informačních technologií.

To je zároveň důvodem, proč Siemens Business Services, spol. s r. o., následně k 21. únoru změnila své jméno na Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.

„Hlavní přínos vidím ve sjednocení portfolia v rámci celého koncernu, což bude mít také pozitivní dopad na klienty. Jeden partner jim poskytne kompletní služby, navíc ve spolupráci s dalšími divizemi koncernu budeme více konkurenceschopnější,“ říká k tomu František Kostka, ředitel české části společnosti.

Nová firma má celosvětově 43 000 zaměstnanců, aktivně působí ve 40zemích a její roční obrat dosahuje přibližně 5miliard euro. U nás mezi její významné klienty patří například ČSSZ, VZP ČR, Iveco Czech Republic nebo STC.

Komentáře