Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %

Skupina ICZ uzavřela rok 2007 s tržbami ve výši 1,435 miliardy Kč a ziskem před zdaněním 69,5 milionu korun. V meziročním srovnání tak došlo k nárůstu zisku o 52 %.

Skupina ICZ v roce 2007 zvýšila zisk o 52 %


Skupina ICZ uzavřela rok 2007 s tržbami ve výši 1,435 miliardy Kč a ziskem před zdaněním 69,5 milionu korun. V meziročním srovnání tak došlo k nárůstu zisku o 52 %.

„Na výborné výsledky měl významný vliv nárůst objemu poskytovaných služeb s vysokou přidanou hodnotou. V souladu se strategickými záměry došlo v loňském roce ke snížení tržeb v oblasti prodeje hardwaru a softwaru, naproti tomu se zvýšily tržby ze systémové integrace, vývoje aplikací a konzultačních služeb,“ uvedl Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Právě zmíněné konzultační služby jsou nabízeny nově od září 2007 v rámci samostatné divize. Zaměření této vysoce kvalifikované poradenské činnosti je především na optimalizaci podnikových procesů, projektové řízení a zvyšování výkonnosti.

„Kvalitní dodavatel informačních služeb musí detailně poznat svého zákazníka, jeho potřeby a interní procesy, stejně jako pravidla a principy odvětví, ve kterém se zákazník pohybuje. Rozvoj služeb v oblasti business consultancy má tedy logickou návaznost na naši dosavadní činnost a zúročuje know-how, které jsme shromáždili v oborech, ve kterých se pohybujeme – ve zdravotnictví, veřejné správě či telekomunikacích,“ řekl Bohuslav Cempírek.

Mezi klíčové projekty ICZ v loňském roce patřila realizace první etapy výstavby digitálního archivu pro Národní archiv ČR nebo spoluúčast na definici nových standardů Evropské komise pro práci s elektronickými dokumenty, označovanými jako MoReq2. ICZ byla ke spolupráci na tomto projektu přizvána jako první společnost z nových členských zemí Evropské unie. Mezi významné projekty se dále zařadila implementace klinického informačního systému mpa (medical process assistant) v Oblastní nemocnici Jičín a propojení informačního systému RŽP (Registr živnostenského podnikání) jako jednoho z prvních rejstříků na informační systémy Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR a Českého statistického úřadu.

Úspěšně pokračovaly také projekty společnosti S.ICZ patřící do skupiny ICZ, která vyvinula systém pro výměnu utajovaných informací mezi Ministerstvem zahraničích věcí a ČR a více než stovkou zastupitelských úřadů po celém světě.

Hospodářské výsledky Skupiny ICZ

2007 2006
Zisk před zdaněním 69,5 mil. Kč 45,8 mil. Kč
Tržby 1,435 mld. Kč 1,412 mld. Kč

Členění tržeb dle oblastí činnosti:

- IT trénink a vzdělávání 1,44 mil. Kč 0,52 mil. Kč
- Konzultační služby 71,2 mil. Kč 50,5 mil. Kč
- Podpora a instalace 108,0 mil. Kč 80,7 mil. Kč
- Vývoj aplikací 175,2 mil. Kč 141,9 mil. Kč
- Systémová integrace 270,7 mil. Kč 236,0 mil. Kč
- Outsourcing 168,8 mil. Kč 153,3 mil. Kč
- Prodej HW a SW 639,5 mil. Kč 749,1 mil. Kč
Komentáře