Společnost Ness oznámila dokončila akvizice Logos

Společnost Ness Technologies oznámila, že v souladu s podmínkami nedávno ohlášené smlouvy o odkupu akcií dokončila převzetí společnosti Logos a.s., přední české konzultační a technologické společnosti.

Společnost Ness oznámila dokončila akvizice Logos


Společnost Ness Technologies oznámila, že v souladu s podmínkami nedávno ohlášené smlouvy o odkupu akcií dokončila převzetí společnosti Logos a.s., přední české konzultační a technologické společnosti.

Dokončení této akvizice předcházelo schválení celé transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost Logos a.s. byla k dnešnímu dni přejmenována na NESS Logos a.s. jako dceřiná společnost NESS Czech s.r.o., a od 1. ledna 2009 budou obě společnosti vystupovat již jen pod názvem NESS Czech s.r.o. Společnost Ness očekává, že celý již započatý proces integrace proběhne bezproblémově, zajistí stabilitu a spolehlivost a zároveň naváže na dosavadní dobré vztahy se zákazníky, partnery a zaměstnanci a posílí celkové postavení společnosti na českém trhu.

Pavel Šťovíček, dříve předseda představenstva společnosti Logos, bude nadále působit jako chairman společnosti NESS Czech a bude zodpovědný za strategický rozvoj společnosti. Mirko Kalous zůstává v pozici generálního ředitele sloučené společnosti NESS Czech.

„Dokončení akvizice je dalším krokem ve vývoji společnosti Ness, který ještě více posílí naši již tak silnou pozici ve střední a východní Evropě,“ prohlásil Ivan Hruška, prezident společnosti Ness Europe. „Převzetí společnosti Logos nám umožní zaujmout vedoucí pozici v České republice. Tato transakce je modelem pro budování našich evropských vertikál a divizí, díky kterým budeme moci lépe reagovat na potřeby našich klientů v Evropě, což jsou většinou globální společnosti. Uvedené společnosti očekávají od svých strategických partnerů lokální podporu pro své pobočky. Máme proto v úmyslu tento model převzít do každé země a poskytnout našim zákazníkům v celém regionu střední a východní Evropy, obzvláště zákazníkům v oblasti finančních služeb a telekomunikací, přidanou hodnotu.“

Nová organizační struktura odpovídá stávajícím klíčovým vertikálám - Finance, Telco, Utility and Manufacturing a Public. V jejím rámci bude společnost využívat to nejlepší z obou firem, a to jak všech výhod systému Zákaznických týmů, který přinesl Logos, tak model vertikálních divizí společnosti Ness.

„Díky této transakci se společnost NESS Czech stává klíčovým poskytovatelem IT služeb v České republice, jehož výnosy přesáhnou hranici dvou miliard Kč,“ řekl Pavel Šťovíček, chairman NESS Czech. „Obě společnosti se vzájemně doplňují svými kompetencemi a silnými stránkami a našim zákazníkům nabídnou vyvážené portfolio špičkových služeb a řešení, umožňující jim rychleji dosáhnout jejich obchodních cílů. Do budoucna se zaměříme na další rozšiřování nabídky, budování partnerství a hledání nových směrů rozvoje. Jedním z našich klíčových úkolů pro nadcházející rok je účinně využít prodejní potenciál napříč našimi cílovými trhy a pokračovat v trendu organického růstu.“

„Sloučená společnost NESS Czech má přes 1000 zaměstnanců, kteří jsou základem pro náš současný i budoucí obchodní růst,“ řekl Mirko Kalous, generální ředitel společnosti NESS Czech. „Silná motivace a výjimečné dovednosti zaměstnanců a manažerských týmů obou firem jsou velmi důležitou součástí integračního procesu. Během integrace budeme nadále pokračovat v otevřené externí i interní komunikaci, abychom zajistili plnou transparentnost ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům i partnerům.“

Komentáře