Symbol odkoupí zpět akcie za 200 milionů dolarů

Symbol Technologies zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí, které skončilo 30. června 2006. Společnost dále oznámila, že její správní rada schválila program na zpětný nákup akcií ve výši 200 milionů USD.

Symbol odkoupí zpět akcie za 200 milionů dolarů


Symbol Technologies zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí, které skončilo 30. června 2006. Společnost dále oznámila, že její správní rada schválila program na zpětný nákup akcií ve výši 200 milionů USD.

Tržby za druhé čtvrtletí roku 2006 činily 453,1 milionů USD. Pro srovnání, ve druhém čtvrtletí roku 2005 dosáhly tržby výše 427,8 milionu USD a v prvním čtvrtletí roku 2006 činily 444,9 milionu USD, včetně 9,9 milionů USD tržeb z licencí.
Čistý příjem podle GAAP dosáhl ve druhém čtvrtletí 27,2 milionu USD neboli 0,11 USD na akcii, včetně čistých nákladů ve výši 2,7 millionu USD na restrukturalizaci a snížení hodnoty aktiv, nákladů na akciové opce a soudní proces, jež byly částečně kompenzovány rozpuštěním rezerv. Ve druhém čtvrtletí roku 2005 dosáhly čisté ztráty výše 30,5 milionu USD neboli 0,12 USD na akcii, včetně 35,1 millionů čistých nákladů na restrukturalizaci
a snížení hodnoty aktiv, jež byly částečně kompenzovány přínosem z pravního procesu následujícího po podání skupinové žaloby. Čistý příjem za první čtvrtletí roku 2006 činil 29,5 milionu USD neboli 0,12 USD na akcii, včetně 5,2 milionu USD čistého přínosu z licencí plus úroku, spolu s příznivým soudním narovnáním, jež byly částečně kompenzovány restrukturalizací a snížením hodnoty aktiv a náklady na akciové opce.
Čistý příjem neodpovídající GAAP za druhé čtvrtletí činil 29,9 milionu USD neboli 0,12 na akcii. Pro srovnání, ve druhém čtvrtletí roku 2005 činil čistý příjem neodpovídající GAAP 4,6 milionu USD neboli 0,02 USD na akcii. V prvním čtvrtletí roku 2006 činil čistý příjem neodpovídající GAAP 24,3 milionu USD neboli 0,10 USD na akcii.
„Výsledky za druhé čtvrtletí a dosažení klíčových finančních cílů mě potěšily. Hodláme se i nadále úzce zaměřit na vývoj inovačních výrobků nové generace a na obchodní řešení pro naše zákazníky, usilovat o nalezení odbytu v cílových regionech a zvýšit akcionářskou hodnotu," prohlásil Sal Iannuzzi, prezident a výkonný ředitel společnosti Symbol. „Náš silný finanční základ nám rovněž přináší flexibilitu a zdroje na odkup vlastních akcií, aniž by to omezilo naši schopnost sledovat další příležitosti. Máme velkou důvěru v růstový potenciál společnosti Symbol ve druhé polovině roku i v dlouhodobém výhledu.“

Třetí čtvrtletí 2006 - výhled
V současné době společnost předpokládá, že tržby ve třetím čtvrtletí roku 2006 budou přibližně o 5 procent vyšší než tržby neodpovídající GAAP ve výši 432 millionů USD za třetí čtvrtletí roku 2005 nebo přibližně stejné jako tržby za druhé čtvrtletí roku 2006 ve výši 453 milionů USD. Zisk na akcii ve třetím čtvrtletí roku očekáváme zhruba 0,12 USD na akcii vyjímaje 0,01 USD na akcii z nákladů na akciové opce.

Komentáře