T-Mobile měl úspěšný rok

T-Mobile hlásí další růst tržeb, hodnoty EBITDA a ukazatele ARPU a překonání hranice dvou miliónů tarifních zákazníků, ti tak tvořili více než 42 procent zákaznické základny.

T-Mobile měl úspěšný rok


Saturace převyšující 126 %, tři globální operátoři, nároční zákazníci, významný růst datových služeb, tlak ze strany Evropské komise v oblasti roamingu… tak vypadal český trh mobilních komunikací v roce 2007. T-Mobile obstál se ctí: zavedl řadu nových služeb, dosáhl pozitivní bilance v počtu přenesených čísel, a jeho výsledky jsou více než uspokojivé. Ve 4. čtvrtletí roku 2007 potvrdil T Mobile svou vedoucí pozici na českém trhu v počtu zákazníků a dosáhl dalšího růstu finančních ukazatelů.

Společnost poprvé předstihla svého největšího konkurenta, O2, a to v tržbách ze služeb mobilní komunikace (tržby ARPU), které ve 4. čtvrtletí dosáhly 8,2 miliardy korun. Celkové tržby meziročně vzrostly o 9,9 % na necelých 32,5 miliardy Kč. Hodnota EBITDA činila cca 14,2 miliardy Kč a EBITDA marže pak vynikajících 43,9 %. Došlo rovněž ke zvýšení ukazatele ARPU, a to téměř o 2 %, na 501 Kč. Služby T Mobile tak využívalo téměř 5,3 milionu zákazníků, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 4,4 %. Podařilo se překonat hranici 2,2 milionu tarifních uživatelů, jejichž počet tak tvořil více než 42 % celkové zákaznické základny.

"Našeho úspěchu si velmi vážíme, zejména pak skutečnosti, že se nám podařilo udržet prvenství v počtu zákazníků a dokázat, že jsme schopni stát se jedničkou i ve finančních ukazatelích," komentuje výsledky Roland Mahler, generální ředitel T-Mobile, a dodává: "Získali jsme tak silnou motivaci pro další rozvoj. Domnívám se, že další růst hodnoty musí být založen na zvyšování kvality našich produktů a zákaznického servisu, na sledování potřeb různých zákaznických segmentů. To je jediný způsob, jak můžeme v dlouhodobém horizontu získat důvěru a loajalitu zákazníků. A právě to budou klíčové faktory pro náš budoucí úspěch."

Ve srovnání s rokem 2006 se počet zákazníků T-Mobile zvýšil o 4,4 % na stávajících 5,271 milionu. T-Mobile dále posílil svoji pozici v segmentu tarifních uživatelů. Jejich počet překonal hranici 2,2 milionu - více než 42,2 % všech klientů. Předplacené služby Twist na konci loňského roku využívalo 3,04 milionu zákazníků.

Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří v daném měsíci přestali používat služby operátora) se udržel na úrovni 1,4 %.

V roce 2007 se společnosti T-Mobile podařilo získat 222 tisíc nových zákazníků. "Nasycenost na trhu rezidenčních zákazníků dosáhla maximální možné úrovně a organický růst zákaznické základny se významně zpomalil," hodnotí vývoj Roland Mahler a doplňuje: "Pokud chceme do budoucna dále růst, musíme se zaměřit na rozvoj našich stávajících zákazníků a služeb s přidanou hodnotou."

Také v přenositelnosti mobilních čísel dosáhl T-Mobile opět pozitivních výsledků. V roce 2007, stejně jako tomu bylo o rok dříve, více zákazníků přeneslo svá čísla do sítě T-Mobile, než tomu bylo naopak. Operátor tak získal 11 070 nových zákazníků.

Rok 2007 byl rokem historickým: ve 4. čtvrtletí získal T-Mobile prvenství v tržbách ze služeb, které dosáhly 8,2 miliardy Kč.

V roce 2007 převýšily celkové tržby 32,4 miliardy Kč, tržby ARPU se přiblížily 31 miliardám Kč a důležitý ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) vzrostl ve srovnání s rokem 2006 o 11,8 % na 14,2 miliardy Kč. Dosažené výsledky odrážejí jak nárůst zákaznické základny, tak i intenzivnější využívání služeb mobilní komunikace a maximální snahu T-Mobile o další zvyšování provozní efektivity.

I v roce 2007 pokračoval T-Mobile ve své strategii zaměřené na rozvoj nehlasových služeb a stále významnějších služeb s přidanou hodnotou. Společnost dále zvyšovala dostupnost rychlých dat - zatímco síť EDGE v současné době pokrývá více než 86 % populace, služba Internet 4G, považovaná za nejrychlejší bezdrátové připojení k internetu, je nyní dostupná pro více než 60 % obyvatel České republiky.

Objem přenesených dat meziročně vzrostl o 100 %, přičemž 75 % procent z celkového množství připadá na službu Internet 4G. Na konci roku spustil T-Mobile pilotní provoz služby ADSL s plánovaným komerčním startem v lednu 2008. Operátor tak může nabídnout ucelené spektrum služeb, od plně mobilního internetu až po internet přes pevnou linku.

T-Mobile pokračoval v poskytování inspirativních služeb, jež zvyšují význam mobilního telefonu v mezilidské komunikaci a osobních vztazích. V roce 2007 zavedl speciální zvýhodnění Girls Talk (hovory zdarma po třetí minutě) a tarif Mých5 (výhodnější volání na 5 vybraných čísel). Mezi další nové tzv. "social networking" služby patřil obchod s digitální hudbou t-music PLAY! či portál Stage.cz pro amatérské hudebníky.

Na poli "klasických" paušálních programů zavedl operátor kreditní tarify, umožňující neomezený převod volných jednotek, a rozšířil také svoji nabídku předplacených služeb o tři nové Twist tarify (Twist Start, ProSMS a Týden).

Loňský rok by mohl být nazván rokem evropské regulace. T-Mobile splnil požadavky na nižší ceny roamingových hovorů a jako první operátor v ČR zavedl roamingové zvýhodnění EU, a to od 1. srpna, tedy dříve, než bylo požadováno.

"Jsme přesvědčeni, že náš budoucí úspěch závisí na dlouhodobém partnerství s našimi zákazníky, na oboustranné loajalitě. Naším úkolem je pomáhat lidem být ve spojení se svými blízkými, šetřit jejich čas, umožnit jim užívat si života a být jejich spolehlivým partnerem a podporou," uzavírá Roland Mahler.

Strategie společnosti T-Mobile pro rok 2008 zahrnuje další intenzivní rozvoj datových služeb - a to včetně služeb prostřednictvím pevných linek, všude, kde je po nich poptávka - a zaměření na služby s přidanou hodnotou.

Rok 2007 v číslech

4Q 2007
2007
2006
Změna v %
Počet zákazníků ( ‘000)
5 271
5 271
5 049
4,4
Tarifní zákazníci
2 228
2 228
1 809
23,1
Twist zákazníci
3 044
3 044
3 240
(6,0)
Noví zákazníci (‘000)
64
222
415
(46,3)
Tarifní zákazníci
95
418
522
(19,8)
Twist zákazníci
-32
-196
-106
(83,2)
Tržby celkem (v mil. Kč)
8 731
32 482
29 548
9,9
Tržby ARPU (včetně zahraničních zákazníků)
8 204
30 969
28 075
10,3
EBITDA (v mil. Kč)
3 320
14 249
12 746
11,8
EBITDA marže – celkové tržby (%)
38,0
43,8
43,1
0,7p
EBITDA marže – tržby ARPU (%)
40,5
46,0
45,4
0,6p
ARPU vč. zahraničních zákazníků (CZK)
522
501
492
1,9
Podíl nehlasových služeb na ARPU (%)
22,0
20,0
21,0
(1p)
Poznámka: Neauditované finanční výsledky podle IAS/IFRS
Komentáře