TietoEnator převezme vývoj inteligentních mobilních sítí

TietoEnator prohlubuje svou spolupráci s Nokia Siemens Networks a přebírá část jejích aktivit ve Finsku v oblasti vývoje pro mobilní sítě. Transakce má být uzavřena do konce června 2007.

TietoEnator převezme vývoj inteligentních mobilních sítí


TietoEnator prohlubuje svou spolupráci s Nokia Siemens Networks a přebírá část jejích aktivit ve Finsku v oblasti vývoje pro mobilní sítě. Transakce má být uzavřena do konce června 2007.

V souladu se smlouvou TietoEnator převezme aktivity v oblasti R&D pro určité části produktového portfolia společnosti Nokia Siemens Networks. Důsledkem transakce bude i přesun přibližně 230 zaměstnanců do obchodní oblasti Telecom & Media společnosti TietoEnator.

Nokia Siemens Networks, společný podnik společností Nokia a Siemens zaměřený na telekomunikační infrastrukturu, patří mezi nejvýznamnější zákazníky TietoEnator. TietoEnator poskytuje společnosti Nokia služby R&D pro infrastrukturu telekomunikačních sítí od roku 2001 a pro Siemens od roku 1997. Oblasti, které budou převedeny do TietoEnator, zahrnují systémy IMS (IP Multimedia Subsystems) a inteligentní mobilní sítě (IN). V budoucnosti bude Nokia Siemens Networks rozvíjet projekty v těchto oblastech a jejich realizace bude spočívat na TietoEnator. Převedené jednotky však budou zodpovídat také za projekty dalších poskytovatelů síťových zařízení.

Komentáře