Trask získal loni zakázky i v zahraničí

Trask solutions, česká konzultační a technologická společnost, oznamuje finanční výsledky za rok 2006. Tržby společnosti dosáhly 150 milionů Kč, což ve srovnání se 102 miliony Kč v předchozím roce představuje meziroční nárůst o 47 %.

Trask získal loni zakázky i v zahraničí


Trask solutions, česká konzultační a technologická společnost, oznamuje finanční výsledky za rok 2006. Tržby společnosti dosáhly 150 milionů Kč, což ve srovnání se 102 miliony Kč v předchozím roce představuje meziroční nárůst o 47 %.

Nejvýznamnější oblastí působnosti společnosti Trask solutions byl v roce 2006 sektor bankovnictví a pojišťovnictví, který se podílel na celkových tržbách firmy 84 %. Společnost realizovala řadu projektů ve finančních institucích, např. v GE Money, České spořitelně, ČSOB nebo v ING ČR, kde implementovala řešení pro zefektivnění obchodních procesů. Sektor telekomunikací s 10% podílem na tržbách představoval druhou nejvýznamnější oblast. Mezi stávající zákazníky vloni přibyly společnosti Alliance UniChem CZ, Telefónica O2 Czech Republic a Budapest Bank.
Kromě projektů v ČR realizoval Trask několik zakázek v Německu, v Maďarsku a na Slovensku.

V roce 2006 rozšířil Trask rozšířil svoji nabídku o konzultační služby a strategické poradenství v oblastech řízení obchodních procesů (BPM), ITIL/ITSM nebo v oblastech souvisejících s produkty SAP a problematikou CRM.

Další vysvětlení problematiky CRM viz rubrika Co je co zde.
Další vysvětlení problematiky BPM viz rubrika Co je co zde

Komentáře