Trend Micro odkoupí firmu Provilla

Společnost Trend Micro, tvůrce síťového antivirového softwaru a softwaru pro zabezpečení internetového obsahu a souvisejících služeb, ohlásila definitivní dohodu o převzetí firmy Provilla, předního dodavatele inteligentních koncových řešení založených na snímání otisků prstů.

Trend Micro odkoupí firmu Provilla


Společnost Trend Micro, tvůrce síťového antivirového softwaru a softwaru pro zabezpečení internetového obsahu a souvisejících služeb, ohlásila definitivní dohodu o převzetí firmy Provilla, předního dodavatele inteligentních koncových řešení založených na snímání otisků prstů a určených pro ochranu před úniky dat DLP (data leak prevention) v organizacích.

Podle této dohody se Provilla stane pobočkou zastoupení Trend Micro ve Spojených státech. Odborníci Provilly na ochranu proti únikům dat stejně jako technologie a produkty rozšíří portfolio společnosti Trend Micro vícevrstvých řešení pro zabezpečení obsahu pro podnikové zákazníky.

Organizace všech velikostí jsou náchylné na úniky dat, které mohou mít za následek ohrožení bezpečnosti, intelektuálního vlastnictví, majetku, soukromí a souladu s legislativou. Zaměstnanci na cestách vybavení nezabezpečenými, nechráněnými přenosnými počítači, mohou prostřednictvím bezdrátových sítí nechtěně či nezamýšleně poskytnout důvěrné firemní informace. Se stále rostoucím počtem USB zařízení se riziku vystavují i desktopové počítače. I když bezpečnostní profesionálové se okamžitě vynasnaží obnovit citlivá data a zacelit únikové cesty, může při únicích dat dojít ke ztrátám pracovní doby, finančních prostředků a důvěryhodnosti postižené organizace.

Podnikoví odborníci na bezpečnost neustále podstupují souboje s útočníky: i když jsou staré únikové cesty hlídány, dochází na mnoha koncových bodech nepřetržitě k pokusům o nové úniky. Technologie společnosti Provilla inteligentně ovládá úniky na mnoha koncových bodech. Tato technologie také organizacím umožňuje přesně poznat umístění citlivých dat a efektivně je kontrolovat. Produkty Provilla také školí koncové uživatele o podnikových politikách a regulačních nárocích.

Trend Micro bude v nejbližší době i nadále nabízet samostatné produkty Provilla a zároveň co nejrychleji integruje jejich funkce do svých řešení pro velké, malé a střední podniky. Produkty Provilla jsou v provozu v Severní Americe, Číně, na Taiwanu, v Evropě a v Japonsku.

Komentáře