VMware zveřejňuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2008

Společnost VMware oznamuje finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2008. VMware vykázal v prvním čtvrtletí letošního roku 69% nárůst obratu na celkových 438 milionů USD.

VMware zveřejňuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2008


Společnost VMware oznamuje finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2008. VMware vykázal v prvním čtvrtletí letošního roku 69% nárůst obratu na celkových 438 milionů USD.

  • Celkové výnosy za první čtvrtletí letošního roku dosáhly 438 milionů USD, což v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2007 představuje nárůst o 69 %.
  • Provozní příjem podle účetních standardů GAAP za první čtvrtletí dosáhl 48 milionů USD v porovnání se 46 miliony v prvním čtvrtletí roku 2007. Provozní příjem neposuzovaný podle účetních standardů GAAP byl 106 milionů USD, což představuje oproti stejnému období předcházejícího roku nárůst o 62 %.
  • Čistý příjem za čtvrtletí podle účetních standardů GAAP byl 43 milionů USD, nebo 0,11 USD na jednu akcii, v porovnání se 41 miliony nebo 0,12 USD na jednu akcii v prvním čtvrtletí předcházejícího roku. Čistý příjem za čtvrtletí neposuzovaný podle účetních standardů GAAP byl 88 milionů USD, nebo 0,22 USD na jednu akcii v porovnání s 0,16 USD v předcházejícím roce.

„První čtvrtletí bylo dalším obdobím zvýšené poptávky po virtualizačních produktech a řešeních společnosti VMware,“ uvedla Diane Greene, prezidentka a generální ředitelka společnosti VMware. „Naše strategie vychází z neustálého poskytování prvotřídních řešení pro expanzi trhu, která mají značný náskok před konkurencí, a z posilování naší vedoucí pozice formou dobře propracovaného vícevrstvého partnerského distribučního modelu. Vidíme, že díky možnostem virtualizace mohou naši zákazníci zrychlovat své činnosti; mnozí z nich nyní přecházejí přímo na architekturu založenou na VMware, díky čemuž mohou konsolidovat své zdroje, poskytovat kapacitu na vyžádání a rovněž uzavřít pojištění kontinuity obchodní činnosti a obnovy v případě havárie.“

Tržby za první čtvrtletí v USA meziročně vzrostly o 65 %, a to zejména díky zvýšené poptávce velkých podniků přecházejících na standardní platformu VMware, ale také díky nárůstu počtu menších transakcí realizovaných prostřednictvím partnerů VMware. Nárůst tržeb o 74 % na mezinárodním trhu byl dán částečně trojciferným růstem v Austrálii a na rozvíjejících se trzích v Brazílii, Číně, Indii a v Rusku.

Příjmy z prodeje softwarových licencí vzrostly v porovnání se stejným obdobím minulého roku
o 73 % na celkových 294 milionů USD a příjmy ze služeb, včetně podpory, předplatného
a profesionálních služeb, vzrostly o 62 % na 144 miliony USD.

V průběhu prvního čtvrtletí společnost VMware představila nové produkty a technologie ve čtyřech hlavních oblastech: (1) virtualizace desktopových zařízení, (2) virtualizace datových center, (3) řízení a automatizace datových center a (4) zabezpečení platforem. Dále firma VMware oznámila uzavření OEM dohod se čtyřmi hlavními dodavateli hardwaru o předinstalaci VMware ESXi hypervisor na jejich serverech. Nechyběla ani významná zlepšení jejích programů pro partnery, jejichž cílem je pomoci více než 13 000 nepřímým partnerům (channel partnerům) prodávajícím VMware rozšířit jejich aktivity v oblasti virtualizace a získat nové zákazníky. Toto čtvrtletí se dále neslo ve znamení VMworld Europe, první evropské virtualizační konference, která se konala ve francouzském Cannes a která přilákala více než 4 500 zákazníků a partnerů.
Komentáře