Voxeo přebírá VoiceObjects

Společnost Voxeo, poskytovatel standardizovaných hlasových aplikací, platforem a hostovaných služeb, dnes oznámila, že přebírá společnost VoiceObjects, dodavatele řešení pro analýzu a vývoj samoobslužných aplikací.

Voxeo přebírá VoiceObjects


Společnost Voxeo, poskytovatel standardizovaných hlasových aplikací, platforem a hostovaných služeb, dnes oznámila, že přebírá společnost VoiceObjects, dodavatele řešení pro analýzu a vývoj samoobslužných aplikací.

VoiceObjects používají stovky podniků a mobilních operátorů, včetně Adobe, Citibank, Hershey, IKEA, Kellogg, Postbank, SAP, Swisscom, T-Mobile, Vodafone, Volkswagen, aby snížily náklady a složitost vývoje samoobslužných kanálů. VoiceObjects doplňuje Voxeo o pokročilé funkce aplikací, jako je vypořádání se s velkým objemem hovorů, inteligentní personalizace automatizovaných hovorů a analýza interakcí.

"Voxeo, jakož i VoiceObjects, v minulosti sledovali cíl, ulehčit firmám vývoj, provoz a správu hlasových aplikací. Tento přístup přinesl oběma firmám vedoucí pozici na svých trzích a nyní posiluje pozici společnosti Voxeo," řekl Daniel Hong, vedoucí analytik pro zákaznické interakce společnosti Datamonitor.

VoiceObjects umožňuje vývoj telefonních aplikací, které mohou být nasazeny na nejrůznějších platformách VoiceXML. Tato schopnost je v kontrastu ke specifickým řešením, které nabízí konkurenti firmy Voxeo. Tato řešení jsou určena k nasazení pouze na vlastní platformě VoiceXML. Tím popírají základní výhody standardu VoiceXML: Nezávislost na dodavateli aplikace a přenositelnost aplikací. Voxeo bude i nadále aktivně podporovat nasazení aplikací VoiceObjects na více VoiceXML platformách, včetně Aspect, Avaya, Genesys, Intervoice a Nortel. VoiceObjects bude i nadále k dispozici i v on-demand a on-premise nabídkách, a to ve spojení s vlastní Voxeo Prophecy VoiceXML platformou.

Komentáře