Výsledky: Ernst and Young zaznamenává poptávku po službách v oblastech auditu a rizik

Celosvětové výnosy Ernst and Young za fiskální rok 2005 dosáhly 17 miliard dolarů. Ve všech geografických oblastech byl zaznamenán dvouciferný růst.

Výsledky: Ernst and Young zaznamenává poptávku po službách v oblastech auditu a rizik


Globální výnosy firmy Ernst & Young dosáhly za fiskální rok končící 30. června 2005 16,9 miliard USD, což představuje meziroční růst výnosů ve výši 2,4 mld. USD a růstovou míru 16 % v USD, případně 12 % v GBP. Tyto výnosy odrážejí výkon tří hlavních poradenských divizí Ernst & Young – divize auditu a služeb ekonomického poradenství, divize daňového poradenství a divize transakčního poradenství.
„Tyto skvělé výsledky dosažené v dnešní složité době odrážejí zvýšené úsilí všech našich zaměstnanců na všech úrovních poskytovat kvalitní služby za všech okolností,“ řekl James Turley, nejvyšší představitel Ernst & Young, předseda správní řady a výkonný ředitel firmy. „Růst a úspěch naší firmy za poslední fiskální rok byl dosažen především díky neuvěřitelnému nasazení všech našich 106 000 pracovníků při poskytování služeb našim klientům. Budování odborníků zítřka je naší hlavní strategii růstu,“ dodává James Turley.
Růst v divizi auditu a služeb ekonomického poradenství činil 23 %, a to díky vysoké poptávce po službách v oblastech auditu a rizik. Výnosy daňové divize vzrostly o více než 5 % a výnosy v divizi transakčního poradenství o 13 %.
„Ernst & Young dosáhla dvouciferného růstu v každé geografické oblasti: severní a jižní Amerika 16 %, střední Evropa 16 %, kontinentální západní Evropa 14 %, severní Evropa, Střední východ, Indie a Afrika 19 %, Dálný východ, Japonsko a Oceánie 13 %. Jsme obzvlášť hrdi na výsledky v zemích s potenciálem růstu, v nichž jsme uskutečnili strategické investice. Patří mezi ně Čína, Indie, Společenství nezávislých států, Latinská Amerika, jižní Amerika a Korea. V řadě těchto zemí činí růst výnosů od 20 % do téměř 40 %,“ sdělil Paul J. Ostling, Chief Operating Officer firmy Ernst & Young.
„Díky těmto výsledkům jsme schopni ještě více investovat do našich lidí, jejich vzdělávání a rozvoje, do globálních systémů a metodologií a mnoha dalších oblastí veřejného zájmu po celém světě,“ dodává James Turley.
„Společnost Ernst & Young v České republice dosáhla 17% růst výnosů. Tento růst vychází především z našich poradenských služeb – daňových i transakčních. Letos jsme přijali 48 čerstvých absolventů, a doufáme, že i nadále budeme pokračovat v našem dynamickém růstu,“ řekl Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young v České republice.
„Tvrdě jsme pracovali na obnovení reputace účetní a auditorské profese a na posílení důvěry v systém kapitálových trhů. Vedli jsme aktivní dialog s mnoha zúčastněnými stranami –managementem klientů a výbory pro audit, regulačními orgány a investory – na téma jak zlepšit standardy účetního výkaznictví a také správu a řízení podniků na jakékoli úrovni. Na mezinárodním setkání našich partnerů v roce 2005, které se konalo minulý víkend, jsme hovořili o tom, jak může naše firma splnit svůj závazek daný veřejnosti, a to dodávat bezchybné, konzistentní a vysoce kvalitní služby našim klientům kdekoli na světě. Tato výzva směřující ke splnění těchto nejvyšších standardů je to, co nás všechny v Ernst & Young každodenně motivuje,“ dodal James Turley.

Komentáře