Výsledky GTS Novera v prvním pololetí

Telekomunikační operátor GTS Novera oznámil hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby společnosti za prodej telekomunikačních služeb dosáhly 2,65 miliardy Kč, ukazatel EBITDA výše 385 milionů korun.

Výsledky GTS Novera v prvním pololetí


Telekomunikační operátor GTS Novera oznámil hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby společnosti za prodej telekomunikačních služeb dosáhly 2,65 miliardy Kč, ukazatel EBITDA (provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací) výše 385 milionů korun.

Dosažené výsledky jsou ve shodě se stanoveným plánem na rok 2008. Ten počítá se stabilní výší úrovní tržeb a provozního zisku a vzrůstajícími investicemi v souvislosti s modernizací infrastruktury, která bude završena v roce 2009.

Investice společnosti do stálých aktiv činily v prvním pololetí roku 2008 celkem 242 milionů Kč, tedy o 2 % více než v prvním pololetí roku 2007. Uskutečněné investice byly zaměřeny především na modernizaci páteřní sítě, zvýšení počtu přístupových bodů a rozvoj místních smyček, dále pak na zahájení prací týkajících se připravovaného rozvoje sítí NGN (next generation network) a s tím souvisejících produktů v roce 2009.

Tržby dosažené v prvním pololetí 2008 jsou v meziročním srovnání o 7 % nižší, v případě provozního zisku (EBITDA) je dosažená hodnota nižší o 16 %. Toto srovnání je ovlivněno především mimořádně úspěšnými výsledky v prvním pololetí roku 2007, které vyplynuly z přímých synergických efektů dosažených v rámci akvizičního a transformačního procesu, který byl završen právě v roce 2007. Výsledky za první pololetí letošního roku jsou v plném souladu se stanoveným plánem společnosti, který počítá se stabilní úrovní tržeb a EBITDA pro celý rok 2008. V rámci prvního pololetí byl firemní plán překročen - dosažené výsledky byly lepší, než bylo tímto plánem stanoveno.

„Transformaci, která přinesla řadu synergických efektů, jsme definitivně završili a nyní je před námi každodenní práce soustředěná na firemní zákazníky a uvádění nových datových a VoIP služeb, protože tradiční český trh pevných linek je vystaven permanentnímu poklesu cen. Bez ohledu na to jsme ale v prvním pololetí dokázali splnit náš plán na rok 2008 a jsem přesvědčen, že ho stejně tak splníme i na konci roku,“ řekl Stuart Evers, generální ředitel společnosti GTS NOVERA a.s., a dodal: „Do příštího roku směřujeme s plány na uvedení nových produktů na bázi NGN a finalizaci naší nabídky konvergovaných služeb pro korporátní zákazníky. Zaměříme se rovněž na celkovou efektivitu činností společnosti a další sjednocování procesů uvnitř skupiny GTS CE.“

Komentáře