Výsledky: Nokia prodala svůj miliardtý mobilní telefon - v Nigérii

Objem prodaných výrobků značky Nokia vzrostl ve 3. čtvrtletí na rekordních 66,6 mil. kusů. Podíl společnosti Nokia na trhu s mobilními telefony vzrostl na 33 %.

Výsledky: Nokia prodala svůj miliardtý mobilní telefon - v Nigérii


Nokia oznámila čisté tržby za 3. čtvrtletí 2005 ve výši 8,4 mld. EUR, což představuje výnos 0,20 EUR na akcii
Meziroční růst tržeb o 18 %, jehož hnací silou jsou rekordní objemy a vysoká výkonnost v oblasti mobilních přístrojů

Jorma Ollila, předseda správní rady a generální ředitel společnosti v souvislosti s oznámenými výsledky uvedl
"Potěšil mě silný meziroční růst tržeb, který trvá již tři čtvrtletí po sobě. Celkový růst tržeb o 18 % doprovázelo zvýšení čistého zisku o 29 % a z toho vyplývající nárůst výnosů na akcii o 33 %. Hnací silou ziskovosti byla vynikající výkonnost ve výrobě mobilních přístrojů. Stojí za ní sílící pozice našeho výrobkového portfolia a naše schopnost řídit náklady a plnit stanovené cíle.

Celkový růst objemu prodaných přístrojů znovu předčil naše očekávání, neboť se jich ve 3. čtvrtletí v rámci celého odvětví prodalo 199 milionů kusů. Opět jsme zvýšili náš celoroční tržní odhad na cca 780 milionů kusů. Objem prodaných výrobků značky Nokia vzrostl ve 3. čtvrtletí na rekordních 66,6 mil. kusů.

Zaznamenali jsme také růst našeho podílu na trhu, který dosáhl odhadem 33 % oproti 32 % ve 3. čtvrtletí loňského roku a postupně se stabilizuje. Náš podíl se i nadále zvyšuje jak po jednotlivých obdobích, tak meziročně v Číně a asijsko-tichomořské oblasti, zatímco v regionu Evropa/Střední východ/Afrika byl v jednotlivých obdobích stabilní a vzrostl v meziročním srovnání. V Latinské Americe a v menší míře i v Severní Americe náš podíl na trhu v po sobě jdoucích obdobích klesal.

Jak jsme naznačili již v červenci, na ziskovost divize Networks byl i ve 3. čtvrtletí vyvíjen silný tlak. Je to způsobeno především kombinací několika faktorů – tvrdou konkurencí na trhu, investicemi do budování naší pozice na rostoucím trhu síťových služeb a pokračující expanzí na nové růstové trhy.

V oblasti mobilních přístrojů jsme zaznamenali výrazný pokrok při rozšiřování a zlepšování naší nabídky produktů, jež je nejširší na trhu a vyhovuje požadavkům všech významných spotřebitelů a obchodních zákazníků na celém světě. V nedávné době jsme představili mimo jiné mobilní přístroje pro business uživatele, rozevírací telefon určený pro trhy s vysokým růstem, telefony optimalizované pro přehrávání hudby, a dokonce i módní kolekci. Letos v létě jsme také prodali miliardtý mobilní telefon, byla jím Nokia 1100 v Nigérii. "

Vývoj mobilního sektoru a perspektiva společnosti Nokia ve 4Q/2004
Na základě vývoje ve třetím čtvrtletí 2005 nyní společnost Nokia očekává, že celkový trh s mobilními přístroji dosáhne za celý rok objemu cca 780 mil. kusů, oproti předchozímu odhadu 760 mil. kusů, zatímco za rok 2004 jsme odhadovali 643 mil. kusů. Očekává se, že se v objemu mobilních přístrojů ve čtvrtém čtvrtletí 2005 projeví obvyklé sezónní výkyvy v době Vánoc a že ve srovnání se třetím čtvrtletím 2005 objem mobilních přístrojů poroste.

Předpokládá se, že růst objemu mobilních přístrojů Nokia ve čtvrtém čtvrtletí překročí celkový růst na trhu a že se podíl společnosti Nokia na trhu zvýší jak meziročně, tak po jednotlivých obdobích.

Očekává se, že růst objemu mobilního odvětví bude dán především rostoucí základnou uživatelů mobilních telefonů na rozvojových trzích. Společnost Nokia se domnívá, že v této oblasti má co do objemu prodeje výraznou výhodu, založenou na značce, kvalitě a široké distribuční síti. Na rozvinutějších trzích jsou hnací silou prodeje nových a vylepšených mobilních telefonů nové funkce, služby a fotoaparáty. Společnost Nokia nadále rozšiřuje a vylepšuje své portfolio přístrojů střední a vyšší kategorie, aby této situace co nejlépe využila.

Očekáváme, že průměrné prodejní ceny přístrojů Nokia budou ve čtvrtém čtvrtletí oproti uplynulému čtvrtletí klesat. Vycházíme totiž z toho, že se na celkovém objemu mobilních přístrojů Nokia ve čtvrtém čtvrtletí budou ve srovnání s třetím čtvrtletím ve výrazně větší míře podílet mobilní telefony z Jižní a Severní Ameriky, mezi nimiž převládají produkty nižší kategorie.

Pokud jde o mobilní infrastrukturu, společnost Nokia nyní očekává, že celkový trh zaznamená v roce 2005 v přepočtu na euro ve srovnání s rokem 2004 mírný růst. Operátoři v rozvojových zemích se nacházejí v různých etapách zrychlování rozvoje kapacity, aby mohli uspokojit rostoucí poptávku zákazníků, zatímco na rozvinutých trzích pokračují cílené investice do rozvoje kapacit a optimalizace sítí. Společnost Nokia očekává, že její tržby z prodeje síťových řešení vzhledem k mimořádně silným tržbám podmíněným výdaji operátorů na konci roku ve čtvrtém čtvrtletí 2004 meziročně klesnou. Roli zde hraje také skutečnost, že operátoři v současnosti z velké míry investují na trzích, jako je Střední východ a Afrika, kde divize Networks nemá historicky silnou pozici.

Úplná tisková zpráva s tabulkami je k dispozici na webové stránce
http://www.nokia.com/results2005Q3e.pdf

Komentáře