Business intelligence jede na datový pohon - 2

Systémy business intelligence mají organizacím pomáhat s analytickými a rozhodovacími procesy. Nejedna společnost má proto tuto oblast pro nejbližší období prioritní. Ovšem bez kvalitních dat a spolupracujících uživatelů úspěch není vůbec zaručen, ba naopak.

Business intelligence jede na datový pohon


Na co myslet při implementaci systému BI

Josef Krejčí

Přístupů k nasazení business intelligence je mnoho, jako je tomu s každou činností, v nichž je zapojeno více lidí. Vzpomeňme si však na jedno moudré rčení, které říká „Zkušenosti není možné předávat, ty se získávají.“ Přesto existuje několik rad, jak se vyhnout alespoň základním překážkám:
1. Business intelligence není jen technologií a řešením. Přesto nás o tom „moudré“ články a porovnávací studie neustále přesvědčují. Při implementaci nikdy nezačínejte s výběrem technologie, na to je dostatek času.
2. Business intelligence není jen reporting. Je to hlavně změna procesů přístupu lidí k informacím a jejich následné interpretaci. Každý úspěšný BI projekt by se měl sestávat ze 4 fází:
Analýza současného stavu ve firmě
Definice požadavků na nové řešení a určení měřitelných přínosů
Definice změn procesů práce jednotlivých účastníků
A teprve nakonec výběr a instalace vhodné technologie
3. Určete a vyžadujte ve všech fázích konkrétní odpovědnost, nejlépe formou „sponzora“, jinak vše skončí „kolektivní nezodpovědností.“
4. Implementujte vždy po malých částech místo velkého projektu přes celou firmu. Délka jedné části by se měla pohybovat v intervalu 3–6 měsíců. Na konci musí být spokojený uživatel. Uživatel kupuje a spokojený uživatel následně „prodává“ dále uvnitř firmy. Doporučujeme, vytvořte na začátku prototyp či pilot.
5. Ujistěte se, že máte pod kontrolou a v dostatečné „kvalitě“ data, která potřebujete v jednotlivých částech projektu. Málokdo si nečistotu dat připouští, ale pokud je výstupem kalkulovaný ukazatel, který je na první pohled koncovému uživateli podezřelý, těžko budete získávat nazpět důvěru v BI projekt.
6. Vyberte si dodavatele projektu implementace, který má zkušenosti, a to ne jenom s BI produktem, ale i s oborem činnosti vaší firmy. Jak již bylo uvedeno výše, BI přináší změnu v práci s informacemi, mnohdy i změnu v řízení.
7. Když v poslední fázi vybíráte dodavatele technologie, ptejte se, kolik má odborníků, kteří jsou nablízku. Kolik má implementačních partnerů se zkušenostmi. Bude zde ještě za pět či deset let? Nevěřte reklamě, ptejte se na výsledky.
8. Před finálním spuštěním BI systému si vyhraďte dostatek času na testování.
9. Nikdy nešetřete na školení svých uživatelů. Vysvětlujte a vyžadujte znalost problematiky nejenom nástrojů, ale všech procesů, které ovlivňují získané informace ve vaší společnosti.
10. Nezapomeňte, že pracujete s lidmi a výsledek BI projektu budou lidé využívat. Lidé různých nálad, lidé různých preferencí, lidé různých očekávání.

Autor je BI&DW Solutions Manager ve společnosti Oracle.
Komentáře