Business Process Management: Podnikový obsah z hlediska procesů

Business Process Management: Podnikový obsah z hlediska procesů


V současné době již většina organizací chápe důležitost správy podnikového obsahu jako jednoho ze strategických informačních zdrojů. Správa obsahu zabezpečuje a rozšiřuje tato aktiva o nástroje pro jejich agregaci a lepší organizaci, revizi a schvalování, uložení a bezpečný přístup, publikaci a opětovné použití, zajištění v souladu s nařízeními. Neméně důležitou součástí podnikové správy obsahu (Enterprise Content Management, ECM) je její role v podnikových procesech. Obchodní procesy probíhající nad obsahem (Content-Centric) hrají důležitou roli při optimalizaci produktivity.


Celý materiál si můžete stáhnout zde (PDF, 170 KB).


Výše uvedený dokument je ve formátu PDF. Ke čtení proto potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Pokud ho nemáte nainstalován, jeho volnou verzi si stáhnete zde.

Komentáře