Globální ERP - 3

Jakmile v roce 2001 společnost Colorcon Inc. konsolidovala všechny své globální kanceláře a sedm výrobních míst do jednoho systému ERP, byl přínos tohoto kroku neoddiskutovatelný. ...

Globální ERP


Systémy ERP s jednou instancí nejsou vhodné pro každého. Zde uvádíme klíčové charakteristiky společností, které by měly volit globální systém ERP, i těch, které používají regionální systémy.

Globální ERP

Mezinárodní společnosti hledající centralizaci finančních zpráv a zrychlení měsíčních či čtvrtletních finančních uzávěrek.

Společnosti hledající minimalizaci různorodosti finančního řízení s cílem zjednodušit činnosti pro zajištění shody se směrnicemi.

Korporace, které chtějí získat provozní efektivitu centralizací managementu a řízením provozních postupů, jako je řízení objednávek, správa materiálu a řízení zásob.

Organizace hledající správu běžných podnikových procesů v různých divizích a různých lokalitách.

Regionální ERP

Korporace, které jsou vysoce distribuované nebo operují jako soubory regionálních podniků.

Společnosti, které potřebují přizpůsobené systémy, aby vyhověly specifickým obchodním požadavkům na konkrétních trzích.

Mezinárodní subjekty s různými místními pravidly a směrnicemi, jež vyžadují zprávy o financích nebo provozní data ve formátech odlišných od zbytku společnosti.

Rozsáhlé společnosti, jejichž regionální pobočky mohou způsobit nestabilitu infrastruktury nebo mají potíže s udržováním konzistentního vysokorychlostního připojení k hostitelskému systému umístěnému někde daleko ve světě.
Komentáře