Informační technologie v metalurgii - 2

Doby, kdy se průmyslová vyspělost industriálních zemí měřila objemem produkce surového železa či oceli na obyvatele, jsou již dávno pryč. Ani v současné postindustriální éře se však nic nemění na skutečnosti, že...

Informační technologie v metalurgii


Extrémní investiční náročnost. Vysoká spotřeba paliv a energie na jednotku produkce. Závislost na ekonomické úspěšnosti navazujících odvětví na globálních trzích. Potřeba reagovat na výkyvy poptávky vyvolané recesí či konjunkturou tuzemské ekonomiky. Kontinuální charakter některých technologických procesů. Velmi nákladná kontinuální, cyklická i preventivní údržba výrobních technologií. Růst nákladů na pracovní sílu i na omezování ekologických dopadů. To vše má v tuzemských metalurgických podnicích za následek neutuchající potřebu vertikální integrace informačních systémů s řídicími systémy výrobních technologií a následného dalšího zvyšování jejich komplexnosti, např. cestou nasazování řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby.
Komentáře