Informační technologie ve stavebnictví - 2

Dopravní infrastruktura a další inženýrské stavby, obchodní a administrativní centra, bytové a rodinné domy nebo průmyslové haly – to vše na území České republiky za nynější vrcholící hospodářské konjunktury roste jako pomyslné „houby po dešti“.

Informační technologie ve stavebnictví


Když standardní řešení nestačí

Různorodé stavební zakázky generované veřejným i soukromým sektorem. Účast v pestrých dodavatelských konsorciích ustanovovaných „ad-hoc“ s přímou účastí konkurence. Projektově řízená výroba v desítkách dislokovaných pracovišť. Nezbytnost řízení a koordinace velkého množství subdodavatelů. Potřeba koordinace práce vysoce kvalifikovaných „bílých límečků“ a specializovaných dělnických profesí. To vše dohromady vytváří v největších stavebních firmách prostředí, v němž lze s rutinní implementací a s následným využitím standardních celopodnikových aplikací ERP při komplexní podpoře byznysu vystačit jen stěží.
Komentáře