Informační technologie ve výrobě ostatních potravin - 2

Káva, čaj, trvanlivé cukrovinky, pochutiny a lahůdky nebo dehydrované, mražené či jinak konzervované potraviny z masa, ryb, ovoce a zeleniny a v neposlední řadě též nejrůznější další potraviny na bázi jedlých olejů a tuků...

Informační technologie ve výrobě ostatních potravin


Cukrovinky a všeliké další pochutiny spolu s nejrůznějšími konzervovanými potravinami vesměs nepatří mezi nezbytné složky každodenního jídelníčku. O jejich nákupu tak obvykle rozhodují jiná kritéria, než je kručení v břiše. Obdobně, jako je tomu v případě výroby nepřeberného spektra jiného zbytného „luxusního“ zboží, tak také v tomto oboru obvykle dosahují největších zisků nikoliv ti, kdož produkují výrobky s nejlepším poměrem jejich exaktní užitné hodnoty a výrobních nákladů, nýbrž ti, kdož dokáží poptávku po svých výrobcích „věhlasných značek“ sami aktivně vyvolat a poté bezezbytku uspokojit – a právě v jim musí být ICT maximálně nápomocny.

Dotazované subjekty a skupiny subjektů

Balírny Douwe Egberts ***

www.douwe-egberts.cz

Bratři Zátkové Group*

www.brizatkove.cz

Dr. Oetker**

www.oetker.cz

Gusepe a.s.**

www.guseppe.cz

Hamé Group***

www.hame.cz

Intersnack ***

www.chio.cz

Kand**

www.kand.dobruska.cz

Kraft Foods CR***

www.kraft.com

Leros**

www.leros.cz

Marila balírny.***

www.marila.cz

MD logistika*

www.mrazirnydasice.cz

Megafyt-R Group**

www.megafyt.cz

Nestlé CR Group**

www.nestle.cz

Nowaco CR Group**

www.nowaco.cz

Nutricia Deva**

www.deva.cz

Opavia – LU**

www.opavia-lu.com

Tchibo CR Group***

www.tchibo.cz

Unilever ČR, spol**

www.unilever.cz

Vitana*

www.vitana.cz

Záruba M + K**

www.zaruba-mk.cz

* – subjekty či skupiny subjektů, které byly v roce 2007 dotazovány poprvé

** – subjekty či skupiny subjektů, které byly dotazovány opakovaně pouze v letech 2003 a 2007

*** – subjekty či skupiny subjektů, které byly dotazovány opakovaně v letech 1999, 2003 a 2007
Komentáře