Informační technologie ve výrobě skla a porcelánu - 2

České sklo a porcelán – to jsou i na světových trzích pojmy, s nimiž se počítá. I přes jisté oživení poptávky po produktech tuzemského sklářství...

Informační technologie ve výrobě skla a porcelánu


Vysoký podíl exportu. Narůstající globální konkurence ze strany „nízkonákladových“ asijských výrobců. Velmi pestrá struktura výrobních aktivit od víceméně kontinuální primární výroby skla a porcelánu až po zakázkovou výrobu křišťálových lustrů. A v neposlední řadě též rozprostřenost těchto výrobních aktivit do dislokovaných výrobních závodů, jejichž produkty jsou prodávány prostřednictvím obchodních zastoupení, vzorkoven a reprezentačních prodejen, jež se nacházejí jak v Praze, tak také v zahraničních metropolích. Všechny tyto charakteristické rysy tuzemského sklářství a výroby porcelánu se pochopitelně promítají i do hlavních trendů dalšího rozvoje využití ICT v tomto oboru, jejichž hlavním společným jmenovatelem je kontinuita.
Komentáře