MMOG-LE: Logistický vzor

Zásadní význam logistiky a materiálového managementu s podporou informačních technologií není tak zřetelný v žádném jiném odvětví jako v automobilovém průmyslu.

MMOG-LE: Logistický vzor


Zásadní význam logistiky a materiálového managementu s podporou informačních technologií není tak zřetelný v žádném jiném odvětví jako v automobilovém průmyslu.

Hlavním důvodem je snaha ušetřit finanční prostředky zbavením se všech přebytečných zásob a pracovat jen s materiálem nezbytně nutným pro aktuální potřeby výroby (tzv. štíhlá výroba). To paradoxně zvyšuje zranitelnost celého dodavatelského řetězce. Jakákoli chyba, zpožděná dodávka materiálu či výpadek stroje může způsobit zpoždění dodávky výrobku zákazníkovi – partneři v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu jsou na sobě závislí podobně jako jednotlivé části domina.

Vširším měřítku se automobilky a jejich dodavatelé sdružují v profesních skupinách, aby společně pracovali na modernizaci a standardizaci procesů materiálové logistiky. V Severní Americe je takovouto organizací AIAG a v Evropě Odette International. Dříve měli výrobci automobilů obvykle svá vlastní pravidla logistiky, takže dodavatelé museli přijmout množství rozdílných procesů pro každého jednotlivého zákazníka. Tato různorodost pochopitelně nepřispívala k zefektivnění logistických procesů, a proto se na základě obou zmíněných organizací vytvořila společná pracovní skupina s cílem vytvořit jednotnou sadu standardů založených na principu „best of practices“. Výsledkem několikaletého úsilí je veřejně dostupný dokument s názvem Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (Globální směrnice pro řízení materiálových toků/logistické hodnocení), zkráceně MMOG/LE. Jako autoři, kteří samozřejmě uplatňují tyto standardy na svých dodavatelích, se na ní podíleli zástupci automobilek Ford Motor, DaimlerChrysler, PSA (Citroen, Peugeot), Renault, Volvo či jejich subdodavatelé, jako je JCI (Johnson Controls), Gates a Bosch.

Zmíněná globální směrnice nabízí několik možností využití. První a nikoliv zanedbatelnou rolí MMOG/LE je, že pomáhá sjednotit terminologii materiálové logistiky a popisuje procesy, které by každý v oboru měl ovládat. K tomuto účelu slouží glosář (slovník termínů, kterých je okolo 180). Nezáleží na tom, zda je dodavatel v Japonsku nebo na Slovensku, všichni v podstatě provádějí stejné logistické operace: příjem, uskladnění, meziskladové pohyby a expedici. Díky standardu MMOG/LE, který je v souladu s ISO/TS16949:2002 (specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro automobilový průmysl), mohou nyní všude mluvit „stejným jazykem“.

To dává solidní základ pro další využití spočívající v tom, že se formou dotazníku měří výkonnost materiálové logistiky prostřednictvím sebehodnotících kritérií, jež lze samozřejmě použít i pro všechny obchodní partnery v dodavatelském řetězci. Dotazník MMOG/LE má podobu excelové tabulky obsahující kritéria typu ano/ne. Jde o první dokument tohoto typu, kde byla stručně a jasně specifikována kritéria, která musí splnit každý člen automobilového dodavatelského řetězce, jinak ohrožuje nejen sebe, ale i své zákazníky. Celý dokument je rozčleněn do šesti kapitol a 61 otázek s 206 hodnotícími kritérii, která mají různou důležitost (váhu). Na základě odpovědí se po průchodu všemi šesti kapitolami zobrazuje souhrnný výsledek a automaticky generované hodnocení podniku, který je zařazen do jedné ze tří kategorií – A, B a C, přičemž společnosti v kategorii A patří k nejlepším. MMOG/LE charakterizuje hodnocení v kategorii A takto: „Dodavatel s rezervou překračuje minimální požadavky v každém aspektu. Dodavatel dosahuje standardu blízkého označení světová třída.“

Další z důležitých rolí MMOG/LE je to, že umožňuje trvalé, plánovité zdokonalování materiálového plánování a logistiky firmy, na základě diferenčních analýz a vzorových projektových plánů vzniklých po vyplnění kritérií. To vše i s určením priorit. I když je struktura MMOG/LE navržena jako uživatelsky příjemná, vyplnění není zrovna jednoduchou záležitostí a vyžaduje určitou míru odbornosti.

Autor pracuje jako konzultant ve společnosti Minerva Česká republika.

Komentáře