Nasazování řešení business intelligence (BI) často zohledňuje především potřeby vrcholového a v některých případech též středního managementu. Pro efektivní chod firmy mohou být ale neméně důležité BI nástroje pro běžné zaměstnance.

Plebejské BI


Komentáře