Sme čoraz viac zaťažení každodennými operatívnymi úlohami. Spracovanie objednávok, schvaľovanie špecifických podmienok, aktivácia služieb, monitorovanie platieb, schvaľovanie žiadostí…

Prečo hostovať BPMS


Komentáře