Proč a jak s business intelligence - 2

Proč by si moje firma měla postavit business intelligence řešení? Že se jedná o opravdu aktuální téma, dokládá i výzkum odborného média CIO magazine, podle kterého řadí potřebu business intelligence řešení ve vlastní firmě celosvětový výběr CIO na třetí místo, hned za bezpečnost a integraci aplikací.

Proč a jak s business intelligence


Jak poznám, že potřebuji reporting?

Potřeba reportingových systémů vyplývá z konkrétních potřeb firmy. Zde uvádíme několik ukázkových případů, kdy je vhodné přemýšlet o implementaci reportingového systému:

Příklad první: Zaměstnanci tráví spoustu času manuální tvorbou analýz a reportů pro vedení firmy. Namísto toho, aby věnovali své odborné vědomosti činnostem spjatými s využíváním už hotových informací a znalostí ke své práci, opakují pokaždé stejné manuální - a mnohdy i frustrující - činnosti související se sběrem, zpracováním a formátováním dat do výsledné podoby.

Příklad druhý: Z důvodů přílišné časové a pracné náročnosti není možné vytvářet určité sofistikovanější anebo detailnější reporty.

Příklad třetí: Vytváření reportů a analýz a jejich používání dosavadním způsobem je neefektivní a brání optimalizaci řízení firmy.

Příklad čtvrtý: Existující informační systém neumožňuje historický náhled na informace, není možné mezi sebou srovnávat jednotlivá období, určovat trendy a vyhodnocovat stav existující k určitému datu.

Anebo jinak: Typickým příkladem může být report obchodní společnosti zaměřený na vyhodnocení úspěšnosti prodeje produktů. V jediném reportu vidět údaje za počty prodaných kusů, výše obratů, výše zásob, dodaného zboží, reklamací a obrátkovosti jak za kategorie produktů, tak přes jejich subkategorie až na úroveň konkrétních produktů, tohle vše za určené období a rozděleno podle regionů prodeje, navíc s informací o růstu/poklesu oproti předcházejícímu období, je základní reportingovou potřebou. S obtížemi až takřka neuskutečnitelné manuálně, pro reportingový systém se však jedná o jeden ze standardních úkolů.
Komentáře