Proč a jak s business intelligence - 3

Proč by si moje firma měla postavit business intelligence řešení? Že se jedná o opravdu aktuální téma, dokládá i výzkum odborného média CIO magazine, podle kterého řadí potřebu business intelligence řešení ve vlastní firmě celosvětový výběr CIO na třetí místo, hned za bezpečnost a integraci aplikací.

Proč a jak s business intelligence


1. Vše v jednom pro BI

V ideálním případě najděte databázi, která bude zároveň efektivním nástrojem pro datovou transformaci v heterogenních prostředích, plnohodnotným analytickým serverem poskytujícím i služby data miningu, nástrojem zajišťujícím celý životní cyklus reportu.

2. Analytické služby databáze

Databáze by měla pracovat s jediným nedělitelným modelem pro relační a multidimenzionální databázi, který zaručí vždy pravdivé odpovědi. Zároveň musí umět pracovat s nastavením pravidel pro KPI (Key Performance Indicator). Důležitá je podpora real-time BI - všechny změny v primárních systémech jsou okamžitě zohledněny ve všech reportech a analýzách.

3. Reporting

Pokud jsme mluvili o podpoře celého životního cyklu report, pak se počítá jeho návrh, definice pravidel, komu, kdy a jakou formou a výsledná distribuce reportu. Řešení reportingu musí být připraveno pro nejnáročnější zákazníky s velkými počty současných přístupů k reportům.

4. Data odkudkoliv = integrace

Databáze musí být platformou pro budování vysoce dostupných řešeních pro datovou integraci, workflow a pro extrakci, transformaci a loading (ETL) dat do datových skladů. Součástí pokročilých platforem jsou připravené funkce pro transformaci dat z nejrůznějších datových zdrojů.

5. Bezpečnost a dostupnost dat

Data v analýzách bývají často to nejryzejší zlato firmy a jejich ztráta by mohla výrazně ovlivnit další existenci takového podniku. Proto je třeba dbát na samotnou spolehlivost DB platformu. Například uložení dat na více oddělených serverech zaručí dostupnost i při úplné zkáze, potom ale obnovení dat musí probíhat za plného provozu, bez nutnosti výpadků.

Identifikace a autorizace uživatelů by měly splňovat nejvyšší požadavky na zabezpečení, pomoci proti zneužití může i šifrování databázových souborů.

6. Plně kompatibilní s dalšími celky

Můžete vyvinout sebelepší analytickou platformu, ale pokud celé řešení a vlastní informace nezpřístupníte relevantním lidem, vaše práce byla zbytečná. Vámi zvolená databáze by tedy měla umožňovat integraci informací do běžného kancelářského prostředí nebo běžného internetového okna v rámci firemního intranetu. Zde platí, že čím jednodušší prostředek pro interpretaci informací to bude, tím úspěšněji bude řešení BI jako celek přijato.
Komentáře