7 mýtů o digitální transformaci

Úspěšná digitální transformace vám pomůže překonat konkurenční hrozby. Ale následující konvenční předpoklady mohou způsobit, že vaše úsilí vyjde naprázdno.

7 mýtů o digitální transformaci


Tempo změn v podnikání nutí mnoho společností k transformaci, která je často umožněna díky technologiím. Ta je nazývána různě, jako digitální transformace nebo technologická transformace podnikání, ale bez ohledu na označení se vše točí okolo digitálních lídrů.

Předběžná data z průzkumu společnosti Deloitte z roku 2020, zabývajícího se globálním technologickým lídrovstvím, ukazují, že 79 procent organizací po celém světě se nějakým způsobem angažuje ve snaze o digitální transformaci, přičemž téměř polovina (45 procent) všech transformací je realizována jakožto reakce na bezprostředně hrozící tržní rizika.

Co společnostem zabraňuje identifikovat a agresivně sledovat příležitosti pro transformaci, namísto čekání na ohrožení ze strany konkurence? Z toho je možné vinit těchto sedm mýtů.

1. Digitální transformace je o technologické změně

Technologie je sice kriticky důležitý aktivátor, ovšem účel digitální transformace se netýká jenom jí a běžně se týká adaptace podniku na tržní změny. Ve skutečnosti může být technologie tou nejjednodušší součástí digitální transformace.

Digitální transformace vyžaduje rozvoj organizační kultury a způsobů práce a pro organizaci může mít nakonec hmatatelný dopad. Úspěšná změna kultury zpravidla vyžaduje rozvážné investice do zaměstnávání, školení a výkonnostního managementu a konzistentní, viditelnou podporu ze strany nejvyššího vedení.

2. Většinu digitálních investic budou řídit systémy zapojení

Systémy zapojení (angažovanosti), jako jsou mobilní aplikace, nástroje týkající se zákaznického zážitku a nástroje pro vizualizaci dat, jsou často těmi nejviditelnějšími investicemi v oblasti digitální tranformace, nicméně zpravidla je potřeba i celá řada back-endových investic, které by tyto nástroje podporovaly a umožňovaly.

Bez modernizace klíčových systémů a řešení technického dluhu, který se nashromáždil v uplynulých dekádách, mohou mít podniky problém s efektivním využitím komplexních schopností front-endových systémů zapojení.

3. Digitální transformace jsou finančně rizikové

Transformace ne vždy musejí zahrnovat vlastní riziko masivních technologických investic. Zvažte vyvinutíuměřené snahy namísto přístupu „velkého třesku“.

Realizace série menších iniciativ a fázovaného procesu s jasně odlišenými hranicemi jednotlivých fází, které je třeba projít před financováním následných fází, podněcuje tvorbu opakované hodnoty a agilní tvorbu rozhodnutí. Zároveň vyžaduje silné řízení a disciplínu pro realizaci podnikové strategie.

4. Digitalizace povede ke ztrátám zaměstnání

Ano, algoritmy, automatizace a robotika mohou vést ke ztrátám určité části zaměstnání. Ovšem namísto zaměření na potenciální konkurenci mezi lidmi a počítači je užitečnější považovat AI a další pokročilé technologie jako doplňkové k lidským pracovníkům.

Digitalizace má potenciál vytvářet nové třídy zaměstnání a rozšířit přirozené schopnosti lidí k řešení velkých, komplexních problémů. Což znamená, že lídři budou pravděpodobně potřebovat přeskupit role ve svých organizacích, vyvíjet rekvalifikační programy, zvyšovat kvalifikace a oživovat dosavadní talenty a určovat nejlepší způsoby, jak svoje organizace „zásobit“ novými talenty a schopnostmi.

5. Investice do nových oblastí sníží ziskovost

V analýze vysoce výkonných společností – tedy těch, kterým se podařilo překonat S&P 500 o deset a více procent po tři po sobě následující roky – zjistila společnost Deloitte dva zřetelné vzorce chování: Tyto firmy s vyšší pravděpodobností investovaly do projektů, které zvyšovaly tržby, než do těch, které snižovaly náklady. A zároveň investovaly mnohem vyšší procento svých technologických rozpočtů do inovací a budovaly tak zcela nové schopnosti svého byznysu.

6. Rychlejší dodávka povede k problémům s kvalitou

Mnoho organizací zjistilo, že přijetí agilních praktik vede k vyšší kvalitě. Spolupracující a iterativní povaha agility vede k přesnějším odhadům a plánování, a schopnost opakovaně testovat řešení vede k dřívější detekci a korekci problémů s kvalitou.

Primární překážkou rychlejší dodávky je často nedostatek podpory ze strany zbytku společnosti. Podpora od sponzorů, výkonných manažerů a funkčních lídrů může agilitě napomoci být skutečně efektivní.

7. Vyšší výdaje do technologií vedou k vyšší korporátní výkonnosti

Předběžná data z průzkumu globálního technologického lídrovství společnosti Deloitte z roku 2020 ukazují na to, že tržní/odvětvoví lídři v průměru utratí okolo 3,14 procenta tržeb společnosti za technologie, zatímco průměr ostatních je 4,24 procenta. Většina organizací – lídrů trhu jasně definovala roli technologických investic jakožto součásti jejich celkové vize a strategie; jejich vedoucí týmy jsou zpravidla výrazně zaměřené na provádění této strategie skrze záměrné technologické investice.


Úvodní foto: © DigitalGenetics - Fotolia.com
Komentáře