Co to stojí udržet krok s aktualizacemi Windows 10 (2)

Microsoft dal svým zákazníkům mnoho důvodů, proč je rychlejší tempo vydávání aktualizací pro Windows 10 skvělý nápad. Nevýhody ale nezmínil.

Co to stojí udržet krok s aktualizacemi Windows 10 (2)


Předchozí díl

Gartner výsledek svého modelování demonstroval na příkladu hypotetické firmy s 2 500 zaměstnanci. V jednom případě nebyly počítače společnosti nijak přísně spravovány, což znamenalo, že zaměstnanci byli schopni instalovat aplikace a měnit nastavení, jak se jim zachtělo. V tom druhém se předpokládalo, že společnost disponuje „uzavřeným a automatizovaným“ prostředím, což znamená nejpřísněji spravovanou úroveň v taxonomii Gartneru. U obou analytická firma detailně vyložila náklady na šest let pro zaprvé – jeden upgrade ročně – a zadruhé – dva upgrady ročně. Každý z těchto případů pak byl porovnán se současnými náklady na upgrade, jako by tento byl prováděn jen jednou za šest let.

V tomto výchozím scénáři by aktualizace každého nespravovaného PC stála 445 dolarů, přičemž většinu z této částky by stály přímé náklady na IT oddělení. Lépe spravovaný PC by hypotetická firma aktualizovala za pouhých 256 dolarů.

Gartner došel k závěru, že implementace jednoho feature upgradu Windows 10 za rok by vygenerovala celkové náklady blížící se nákladům na aktualizaci jednou za šest let. U nespravovaných PC by aktualizace jednoho PC stála 77 dolarů s náklady 462 dolarů za šest let (šest upgradů) což představuje 4procentní nárůst oproti výchozímu scénáři. Dobře spravovaná PC by mohla být aktualizována za 43 dolarů za upgrade a kus, což představuje celkovou částku 258 dolarů s nárůstem o 1 procento oproti nákladům na upgrade jednou za šest let.

Posun k půlroční frekvenci aktualizací by však náklady vyšrouboval hodně vysoko. Každý nespravovaný PC by stál 66 dolarů za jeden upgrade čili 792 dolarů za šest let (12 upgradů). Při takovém množství aktualizací by cena za jeden PC vrostla (oproti výchozímu scénáři) o 78 %. Každý dobře spravovaný PC by v takovém případě stál 42 dolarů za aktualizaci neboli 504 dolarů celkem s nárůstem o 97 %.

V některých případech jsou náklady na IT ve skutečnosti nižší u upgradů Windows 10, ať už jsou tyto implementovány jednou nebo dvakrát ročně. To proto, že Gartner předpokládá, že podnikové IT oddělení bude provádět méně zevrubné testování – například – kompatibility aplikací, než provádělo v tradičním rámci. Ale náklady uživatelů typicky rostou – někdy až o 300 procent oproti výchozí situaci – protože velká část toho, co kdysi dělalo IT oddělení, teď přechází na uživatele.

Pokračování


Úvodní foto: news.microsoft.com
Komentáře