Hitachi Content Platform

Archivace elekronických dokumentů je proces zasahující do oblasti výpočetní techniky, legislativy, administrativy a samozřejmě též do oblasti samotného archivnictví. Cílem tohoto článku je mimo jiné představit zařízení pro ukládání digitalizovaných dokumentů Hitachi Content Platform.

Hitachi Content Platform


(PR článek)

Jak název napovídá jedná se o výrobek průmyslového giganta – japonského Hitachi Data Systems. Hitachi Content Platform (HCP) je víceúčelová, distribuovaná a objektově orientovaná storage. HCP se konstrukčně skládá ze serverů (nódů), které jsou vzájemně propojeny sití LAN a mají interní nebo externí diskovou kapacitu.

Obr.č 1 – Hitachi Content Platform – schéma

Objektová orientace HCP znamená, že data jsou ukládána společně s metadaty. Každý uložený soubor má odpovídající metadata generovaná systémem HCP. V metadatech jsou uložené údaje jako např. datum a čas uložení souboru.

HCP je optimalizováno pro fixed-content archivaci, používá se technologie WORM (write-once, read-many) a výpočet kontrolního součtu (Crypthographic Hash Value) z obsahu souboru.

Hitachi Content Platform lze rozdělit na virtuální archivy, které se nazývají Tenanty. Každý Tenant je samostatný administrativní celek. Tenant je možné dále dělit do tzv. Namespaces. V Namespaces se vytvářejí adresáře, kam se ukládají data. Přístup do Namespaces je anonymní nebo autentikován uživatelem a jeho heslem. Uživatel muže být definován lokálně v HCP nebo se seznam uživatelů odkazuje na Active Directory. Na základě uživatelských účtů lze definovat pro archivované soubory Access Control List (AC), kde se zpřesňují oprávnění uživatelů k archivovaným objektům. HCP podporuje vypínání neaktivních diskových prostorů a storage tiering čímž přispívá k ekonomice provozu digitálního archivu. Samozřejmostí je deduplikace a komprimace uložených dat

Obr. č. 2 – Hitachi Content Platform – přístup uživatelů do archivu

Digitální archiv HCP lze replikovat v úrovni Tenantů a Namespaces. Replikace se využívá pro DR řešení a migraci archivů např. při mezigenerační obměně. HCP podporuje obousměrnou replikaci pro dvě lokality, resp. kaskádní replikaci pro tři lokality.

Hitachi Content Platform a OBELISK Archive

Na Information Security & eArchiving Conference 2014 pořádané v Praze 3.4. 2014 bylo zmíněno, že existují dva přístupy k zajištění důvěryhodnosti dokumentů. První - software přistup jde cestou elektronického podpisu a časových razítek, druhý – hardware přístup volí archivní úložiště. Spojení obou přístupů přinese prospěch oběma řešením. Software řešení získá archivní úložiště. Hardware řešení získá napojení na certifikační autoritu a prezentační vrstvu pro uložené dokumenty. Autorizovaný distributor Hitachi Data Systems v České republice, firna DNS a.s., spolupracuje na projektu propojení SW a HW archivace se společností SEFIRA.

Hitachi Clinical Repository

Firma Hitachi Data Systems má ve svém portfoliu službu Hitachi Clinical Repository – HCR. HCR je služba zahrnující instalaci HCP a PACS konektoru firmy Visbion. Řešení přesměruje zdravotnická data do Hitachi archivu. HCR používá např. rakouská nemocnice Wels s kapacitou více tři tisíce lůžek. V květenu 2014 HDS uvede novou verzi HCR.

Závěr

Firma Hitachi věří, že HCP bude přínosem pro zákazníky hledající archivní řešení, řešení pro zálohování firemních poboček, firemní DMS a řešení pro poskytování storage služeb v Cloudu. Hitachi Content Platform je povedený výrobek splňující požadavky na velké archivní řešení, které se dá rozdělit na vice samostatných administrativních celků. U velkých řešení by se měla navrhovat alespoň dvě archivní centra, která se vzájemně replikují. Pokusili jsme se představit Hitachi Content Platform jako archivní úložiště s možností mnohem širšího uplatnění v cloudových řešeních a v poslední době hodně skloňovaných Big Data.

Autorem článku je Michal Marek, konzultant ze společnosti DNS. Pokračování vyjde 19. 5. na computerworld.cz.

 


Úvodní foto: © senticus - Fotolia.com
Komentáře