Microsoft vidí potenciál v palivových článcích

Budoucnost by měla být datová centra napájená elektřinou z palivových článků a integrace palivových článků přímo do hardwaru.

Microsoft vidí potenciál v palivových článcích


Napájení z palivových článků by přitom mělo být dvojího typu: centrální nebo distribuované. U distribuovaného typu napájení by palivové články byly součástí racku nebo serverové skříně.

Budoucnost tohoto způsobu pohonu datových center zase nemusí být tak vzdálená. Již v září 2013 totiž společnost eBay zprovoznila datacentrum v Salt Lake City ve státě Utah, které je již palivovými články napájeno nyní. Zatím je to všem výjimka.

I když palivové články jsou výzvou pro budoucnost, odborníci stále ještě musí překonat řadu technických problémů. Vzhledem k tomu, že jsou prostorově úsporné a mají čistý provoz, jejich integrace do výpočetní techniky se nabízí. Palivové články fungují na elektrochemickém principu a jako palivo je možné použít třeba vodík, etanol, zemní plyn nebo bioplyn. Právě posledně jmenované palivo získané ze zemědělského bioodpadu využívá jmenované datacentrum eBay.

Microsoft, který je velkým hráčem v IT, se ve využití palivových článků pro pohon výpočetní techniky velmi zajímá. Ve své zprávě, kterou zveřejnil začátkem listopadu 2013, připomíná úspory, kterých by se dosáhlo, kdyby se nemusela datacentra zásobovat konvenčními způsoby z elektrické sítě. Ušetřilo by se nejen za vedení, transformátory a další infrastrukturu, ale zjednodušilo by se také záložní napájení, které je nyní realizováno zpravidla dieselovými agregáty.

Zdroj: IDG News Service

Čtěte také:
→ Energie zítřka ve znamení úspor a mobility

G+


Úvodní foto: NASA (palivový článek z programu Hubbleova teleskopu)
Komentáře