Sbohem GPS? DARPA připravuje alternativní navigační technologie

Americká armádní výzkumná agentura DARPA považuje navigační systém GPS za nespolehlivý, protože signál není k dispozici za všech okolností a lze jej snadno rušit. Vláda USA proto stanovila jako vysokou prioritu vývoj spolehlivější technologie sledování polohy v reálném čase, u níž by neexistovala slepá místa a nebylo možné její signál ovlivňovat.

Sbohem GPS? DARPA připravuje alternativní navigační technologie


Americká agentura DARPA, která se věnuje výzkumu nových technologií pro vojenské využití, pracuje na „radikálně“ odlišných technologiích lokalizace a navigace, které budou spolehlivější a přesnější než GPS.

DARPA, která spadá pod ministerstvo obrany, se domnívá, že nová realtimová navigační technologie poskytne americké armádě výhodu proti nepříteli. Technologie GPS sice poskytla strategickou výhodu, ale je zranitelná a v některých částech světa nedostupná.

Globální navigační systém GPS však využívají nejen armády, ale i firmy a jednotlivci. Uplatnění nachází v nejrůznějších oblastech, od dopravní navigace přes sledování vozidel a zboží po zábavu. Není však flexibilní a přizpůsobitelná, což by DARPA chtěla u nové technologie změnit.

Ve vývoji jsou nové typy nástrojů, které dokáží sledovat polohu, čas a směr pohybu lépe než GPS. DARPA pracuje na přesných hodinách, samokalibrovacích gyroskopech a akcelerometrech a vysoce přesných navigačních nástrojích, které budou schopné fungovat po dlouhou dobu bez externích zdrojů.

DARPA rovněž zkoumá nové technologie, které umožní sledování polohy v reálném čase s pomocí různých zdrojů signálu.  Nové senzory budou schopné využít zdroje, které budou právě k dispozici – televizní vysílače, základnové stanice mobilních sítí, satelity a další. Tento projekt zvaný ASPN  odstraňuje některé problému s určením polohy uvnitř budov, v hustém porostu, pod vodou nebo pod zemí, kde je signál GPS omezený nebo nedostupný.

Cílem je vyvinout kompaktní navigační systém, který bude možný vydávat vojákům, montovat na tanky nebo využívat v naváděcích systémech. Snímače a obvody proto musí být miniaturní s velmi nízkou spotřebou. DARPA má nepochybně na paměti, jak se z prvních přijímačů GPS o velikosti batohu a hmotnosti přes 10 kg zdokonalováním technologií stala maličká zařízení do kapsy.

Pokrok však neznamená, že GPS brzy zmizí. Vývoj v DARPA často probíhá roky i desetiletí, než se z něj vyklubou použitelné produkty, navíc nejprve pro vojáky a teprve po další době pro civilní použití.


Úvodní foto: © ferkelraggae - Fotolia.com
Komentáře